Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с жалби, получени през 2016 г.

Действия, предприети от Европейския омбудсман във връзка с жалби, получени през 2016 г.
816 Дадени съвети или прехвърлени случаи на друг орган за разглеждане на жалби 43,4 %
788 Изпратен отговор, с който жалбоподателят е уведомен, че омбудсманът не може да даде допълнителни съвети 41,9 %
235 Прeдприета проверка 12,5 %
41 Решение относно допустимостта на жалбата 2,2 %