Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Emily OʼReilly

Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly tekee yhteistyötä Euroopan unionin toimielinten, virastojen ja elinten kanssa, jotta hallintokäytännöistä saataisiin mahdollisimman laadukkaita EU:n kansalaisten eduksi. Sen aikaansaamiseksi hän käsittelee oikeusasiamiehen toimistoon esitetyissä kanteluissa ilmaistuja ihmisten huolia ja tekee omasta aloitteestaan tutkimuksia strategisen työnsä osana. Oikeusasiamies katsoo, että Euroopan unionin hallinnon taso on jo korkea, mutta julkishallinnosta ja sen vuorovaikutuksesta kansalaisten kanssa on vielä tehtävä esimerkillistä. Hän tukee Euroopan unionin toimielimiä, elimiä ja virastoja antamalla ehdotuksia ja suosituksia niiden työn parantamisesta.

Emily OʼReillyEmily OʼReilly

Tavoitteenani on tukea EU:n toimielimiä, jotta niistä tulee entistä tehokkaampia, avoimempia ja vastuullisempia edistämällä strategisesti Euroopan oikeusasiamiehen työn näkyvyyttä ja vaikuttavuutta

Emily O'Reilly, 30 . kesäkuuta 2014

Rooli

Euroopan oikeusasiamies on riippumaton ja puolueeton viranomainen, joka valvoo EU:n toimielimiä ja elimiä sekä edistää hyvää hallintoa. Oikeusasiamies auttaa yksittäisiä ihmisiä, yrityksiä ja organisaatioita, joilla on ongelmia EU:n hallinnon kanssa, tutkimalla EU:n toimielinten ja elinten hallinnollisia epäkohtia koskevia kanteluja sekä tarkastelemalla ennakoivasti laajempia systeemisiä ongelmia.

Elämäkertatiedot

Emily O’Reilly valittiin ensimmäisen kerran Euroopan oikeusasiamieheksi heinäkuussa 2013. Euroopan parlamentin vaalien jälkeen hänet valittiin uudestaan viiden vuoden toimikaudeksi joulukuussa 2014 ja jälleen joulukuussa 2019. Aiemmin, vuodesta 2003 alkaen, Emily O’Reilly toimi Irlannin ensimmäisenä naispuolisena oikeusasiamiehenä ja tietovaltuutettuna ja vuodesta 2007 alkaen ympäristöasioiden tietovaltuutettuna. Emily O’Reilly on kirjailija ja entinen journalisti ja toimittaja, joka on saanut urallaan huomattavaa kansallista ja kansainvälistä tunnustusta.
Etiikka ja toimintatapa

Euroopan oikeusasiamies Emily O’Reilly uskoo vakaasti, että EU:n toimielimet voivat saada kansalaisten täyden luottamuksen vain toimimalla ihmisläheisesti, vastuuvelvollisesti ja avoimesti sekä kaikkia korkeimpia eettisiä normeja noudattaen. Oikeusasiamiehen toimisto on sitoutunut noudattamaan kaikessa toiminnassaan muun muassa nuhteettomuuden ja vastuullisuuden periaatteita. Tämä sitoumus pyritään täyttämään oikeusasiamiehen helmikuussa 2015 hyväksymän oikeusasiamiehen ohjesäännön lisäksi myös oikeusasiamiehen verkkosivuston osassa Etiikka ja toiminta olevaan aineistoon perustuen, muun muassa antamalla selkeä käsitys oikeusasiamiehen toiminnasta ja varojen käytöstä.