Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Covid-19-epidemian vastatoimet EU:ssa

EU response to COVID-19 - infographic with EU institutions
Lataa tämä julkaisu PNG-muodossa

Jäsenvaltioissa ja EU:ssa on toteutettu useita toimenpiteitä covid-19-pandemian vuoksi.

Vaikka päätökset sairaaloiden varustamisesta, koulujen sulkemisesta tai rajoitusten käyttöönotosta kuuluvat jäsenvaltioille, EU on sopinut useista tukitoimenpiteistä, joilla jäsenvaltioita autetaan torjumaan virusta.

Koska päätöksiä tehdään nopeasti ja toiminnassa on mukana useita EU:n elimiä, vastuun jakautuminen ei ole aina selvää. Kansalaisten keskuudessa tämä voi aiheuttaa hämmennystä ja epävarmuutta.

Euroopan oikeusasiamiehen tehtävänä on valvoa EU:n toimielinten avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta sekä auttaa ihmisiä ymmärtämään, ketkä EU:ssa tekevät päätöksiä ja miten niitä tehdään.

Seuraavassa tehdään yhteenveto joistakin toimista.

JÄSENVALTIOT

Jäsenvaltiot hoitavat kriisiä kansallisella ja EU:n tasolla. EU:n tasolla neuvostossa kokoontuvat jäsenvaltioiden ministerit päättävät yhteisistä toimenpiteistä yhdessä Euroopan parlamentin jäsenten kanssa. Näihin toimenpiteisiin kuuluu EU:n varojen ottaminen käyttöön terveydenhuoltojärjestelmien vahvistamiseksi.

Neuvoston uusimmat päivitykset: https://www.consilium.europa.eu/fi/topics/covid-19/  

Koronaviruksen vastatoimet EU:ssa parlamentin verkkosivustolla: https://europarl.europa.eu/news/fi/headlines/priorities/eu-n-toimet-koronavirusta-vastaan 

EUROOPAN KOMISSIO

koordinoi EU:n yhteisiä vastatoimia ja tukee kansallisia toimintalinjoja.

Esimerkkejä:

  • lääkinnällisten laitteiden hankinta
  • EU:n talousarvion joustava käyttö
  • kansalaisten kotiuttaminen
  • tutkimuksen tukeminen.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_fi 

EUROOPAN TAUTIENEHKÄISY- JA -VALVONTAKESKUS (ECDC)

seuraa covid-19-viruksen leviämistä ja antaa neuvontaa jäsenvaltioille ja komissiolle.

https://europa.eu/!Bg49tT 

EUROOPAN KEMIKAALIVIRASTO (ECHA)

tukee jäsenvaltioita ja toimialaa desinfiointiaineita koskevien puutteiden korjaamisessa.

https://echa.europa.eu/fi/covid-19 

EUROOPAN LÄÄKEVIRASTO (EMA)

tarkastaa, että rokotteet ja lääkkeet ovat turvallisia ja tehokkaita, ja antaa toimialalle ohjeita testaamisesta.

https://europa.eu/!Vv97qH 

EUROPOL

seuraa covid-19-kriisiä hyväksi käyttävää uutta rikollisuutta ja varoittaa siitä.

https://europa.eu/!Mu74th 

EUROOPAN KESKUSPANKKI (EKP)

tukee euroalueen taloutta rahapoliittisilla toimenpiteillä.

https://www.ecb.europa.eu/press/blog/date/2020/html/ecb.blog200319~11f421e25e.fi.html 

EUROOPAN INVESTOINTIPANKKI (EIP)

antaa taloudellista tukea pk-yrityksille.

https://www.eib.org/en/about/initiatives/covid-19-response/