Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Europeiska ombudsmannen ordnar offentliga samråd om öppenheten i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP)

Ett stort tack för alla bidrag till Europeiska ombudsmannens offentliga samråd om öppenheten i förhandlingarna om det transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP). Vi har fått över 300 svar till den e-postadress som skapades för ändamålet och över 6000 e-postmeddelanden totalt, med frågor, klagomål och kommentarer. Vi håller nu på att analysera alla synpunkter och vi planerar att ta nästa steg i ombudsmannens undersökning i januari 2015. Du kan följa utvecklingen här.