Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Európska ombudsmanka začína verejnú konzultáciu v súvislosti s transparentnosťou rokovaní v rámci Transatlantického obchodného a investičného partnerstva (TTIP)

Veľmi ďakujeme za Vaše príspevky k verejnej konzultácii Európskej ombudsmanky týkajúcej sa transparentnosti rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP). Na našej špecializovanej e-mailovej adrese sme dostali viac ako 300 odpovedí a viac ako 6.000 e-mailov celkom, vrátane otázok, sťažností a pripomienok. Túto spätnú väzbu v súčasnosti analyzujeme a ďalšie kroky v rámci vyšetrovania Ombudsmankou plánujeme podniknúť v januári 2015. Ďalší vývoj môžete sledovať tu.