Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Recomandări practice pentru interacțiunea funcționarilor publici cu reprezentanții grupurilor de interes

AȘA DA

AȘA NU

1. Asigurați-vă că reprezentanții grupurilor de interese s-au înregistrat în Registrul de transparență al UE înainte de a vă întâlni cu ei sau de a le accepta invitația la un eveniment.

1. Nu vă întâlniți cu reprezentanți ai grupurilor de interese neînregistrați în Registrul de transparență al UE dacă regulile proprii vă interzic sau vă descurajează în acest sens; solicitați reprezentantului să se înregistreze, dacă activitățile sale intră sub incidența registrului.

2. Pregătiți bine și efectuați o cercetare minimă pentru a ști ce interese reprezintă și cine îi finanțează. Dacă este necesar, solicitați informații suplimentare.

2. Nu ignorați motivele celor care solicită întâlniri sau vă invită la evenimente. Lobby-ul este realizat de o serie de organizații, inclusiv firme de consultanță, firme de avocatură, ONG-uri, grupuri de reflecție, campanii...

3. Asigurați-vă că aceștia dezvăluie anticipat scopul întâlnirii/tema de discuție, numele participanților și ale organizațiilor și/sau ale clienților în numele cărora acționează, precum și alte informații relevante.

3. Nu interacționați cu un reprezentant al unui anumit grup de interese fără a avea în vedere să oferiți oportunități similare și altor grupuri.

4. Evaluați și evitați orice risc de conflict între interesele dvs. particulare și interesul public și gândiți-vă cum ar putea fi percepută interacțiunea pe care urmează să o aveți.

4. Nu acceptați invitații la întâlniri sau evenimente care v-ar putea pune organizația într-o situație compromițătoare.

5. Opriți-vă și gândiți-vă cum să acționați, dacă aveți îndoieli. Dacă este necesar, consultați conducerea dvs. și dacă se decide să mergeți mai departe, adăugați o notă la dosar în care explicați motivele.

5. Nu uitați să informați colegii responsabili și conducerea după încheierea întâlnirilor și a evenimentelor.

6. Rețineți că nu orice reprezentare a intereselor se desfășoară în context formal. Activitatea de lobby poate avea loc și în cadrul unor întâlniri neprotocolare și într-un context social. Păstrați-vă atitudinea profesională în orice moment.

6. Nu acceptați și nu organizați întâlniri în afara orelor de lucru și în afara sediului oficial. Dacă procedați astfel, informați conducerea și implicați un alt coleg.

7. Mențineți o bună rutină a înregistrării datelor privind data și locul de desfășurare a întâlnirii, numele participanților, ale organizațiilor și/sau ale clienților și temele discutate. Utilizați sistemul oficial al organizației de gestionare a dosarelor.

7. Nu faceți și nu spuneți ceva ce ar putea fi interpretat ca tratament preferențial acordat reprezentantului unui anumit grup de interese.

8. Respectați cerințele de prezentare a informațiilor care se aplică în fiecare situație; de exemplu, în Comisie, cerințele de divulgare a detaliilor privind întâlnirile între reprezentanții grupurilor de interese și comisari, membrii de cabinet și directorii generali.

8. Nu dați unui reprezentant al unui grup de interese impresia că o anumită recomandare, idee sau informație ar putea să fie sau va fi decisivă în procesul de decizie.

9. Reportați practicile de lobby considerate inacceptabile, mai ales având în vedere codul de conduită al Registrului de transparență al UE pentru reprezentanții grupurilor de interese.

9. Nu divulgați informații pe care nu sunteți autorizat să le dezvăluiți și nu folosiți informații confidențiale în mod necorespunzător.

10. Familiarizați-vă, de exemplu, prin instruire, cu regulile specifice care se aplică organizației dvs. Atunci când regulile specifice se abat de la prezentele recomandări practice, primele trebuie să aibă, în mod normal, prioritate.

10. Nu acceptați gesturi de ospitalitate din partea unui reprezentant al unui grup de interese fără a cumpăni cu grijă și numai dacă gesturile respective respectă normele aplicabile. Dacă este necesar, raportați informații privind eventuale cadouri sau gesturi de ospitalitate pe care le-ați primit.