Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Gyakorlati ajánlások köztisztviselők számára az érdekképviselőkkel való kapcsolattartáshoz

HELYES

HELYTELEN

1. Ha ellenőrzi, hogy az érdekképviselők regisztráltak-e az uniós átláthatósági nyilvántartásban, mielőtt találkozna velük, vagy meghívást fogadna el valamilyen eseményre.

1. Ha olyan érdekképviselőkkel találkozik, akik nem regisztráltak az uniós átláthatósági nyilvántartásban, abban az esetben, ha az Önök saját szabályai tiltják vagy ellenzik ezt; szíveskedjék megkérni a képviselőt, hogy regisztráljon, ha a tevékenységeik a nyilvántartás hatálya alá tartoznak.

2. Ha jól felkészül és némi utánajárással ellenőrzi, milyen érdekeket képviselnek, és ki finanszírozza őket. Szükség esetén kérjen további felvilágosítást.

2. Ha figyelmen kívül hagyja a találkozót kérő vagy meghívó felek indítékait. Sokféle szervezet végez lobbitevékenységet, köztük tanácsadó cégek, ügyvédi irodák, nem kormányzati szervezetek, agytrösztök, helyi szintű kampányok...

3. Ha gondoskodik róla, hogy előre közöljék a találkozó célját/a megvitatandó témát, a részt vevő személyek és szervezetek nevét és/vagy azon ügyfelek nevét, akiknek a nevében eljárnak, és minden egyéb releváns információt.

3. Ha egy konkrét érdekképviselővel úgy tárgyal, hogy más csoportoknak nem kíván hasonló lehetőséget adni.

4. Ha felméri és elkerüli a magánérdekei és a közérdek közötti esetleges összeférhetetlenséget és mérlegeli a saját szerepének lehetséges megítélését.

4. Ha olyan találkozókra vagy eseményekre fogad el meghívást, amelyek miatt az intézménye kényes helyzetbe kerülhet.

5. Ha megáll és elgondolkodik, merre haladjon tovább, ha kétségei támadnak. Ha szükséges, konzultáljon a vezetőjével, és ha úgy döntenek, hogy folytassa, tegyen egy megjegyzést az aktához, amelyben megmagyarázza az okokat.

5. Ha találkozók vagy események után elfelejti tájékoztatni az illetékes kollégákat és feletteseit.

6. Ha tisztában van azzal, hogy az érdekképviselet nem minden esetben zajlik formális keretek között. Lobbitevékenység folyhat kötetlen találkozások vagy társasági események során is. Minden esetben maradjon szakszerű és hivatalos!

6. Ha munkaidőn és a hivatali helyiségeken kívül fogad el meghívást vagy szervez találkozót. Ha mégis így tesz, vegye fontolóra, hogy értesíti vezetőjét és avasson be egy másik kollégát is.

7. Ha alapos nyilvántartást vezet mindenről, ideértve a találkozó idejét/helyét, a résztvevők, szervezetek és/vagy ügyfelek nevét és a tárgyalt kérdéseket. Használja szervezete hivatalos aktakezelő rendszerét!

7. Ha bármi olyat tesz vagy mond, amit úgy lehet tekinteni, hogy előnyben részesít egy érdekképviselőt.

8. Ha tiszteletben tartja az érvényes közzétételi követelményeket, például a Bizottságon belül, közli az érdekképviselők és a biztosok, kabinettagok és főigazgatók közötti találkozók részleteit.

8. Ha egy érdekképviselőben azt a benyomást kelti, hogy valamilyen konkrét tanács, ötlet vagy információ döntő fontosságú lehet vagy lesz a döntéshozatali folyamatban.

9. Ha jelent minden olyan lobbigyakorlatot, amely elfogadhatatlan az uniós átláthatósági nyilvántartás érdekképviselőkre vonatkozó magatartási kódexe fényében.

9. Ha olyan információt közöl, amelynek közlésére nincs felhatalmazva, vagy ha visszaél a bizalmas információval.

10. Ha, például tréningek segítségével, megismerkedik a saját szervezetére vonatkozó speciális szabályokkal. Ha ezek a speciális szabályok eltérnek a jelen gyakorlati ajánlásoktól, akkor az előbbiek rendszerint elsőbbséget élveznek.

10. Ha alapos mérlegelés nélkül fogadja el egy érdekképviselő vendéglátását, és anélkül, hogy ez összhangban lenne az alkalmazandó szabályokkal. Ha szükséges, közölje a kapott ajándékokra vagy vendéglátásra vonatkozó információkat!