Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Käytännön suositukset virkamiesten ja edunvalvojien väliseen vuorovaikutukseen

TEE NÄIN

ÄLÄ TEE NÄIN

1. Ennen kuin tapaat edunvalvojia tai ennen kuin otat heiltä vastaan tapahtumakutsuja, varmista, että he ovat rekisteröityneet EU:n avoimuusrekisteriin.

1. Älä tapaa edunvalvojia, jotka eivät ole rekisteröityneet EU:n avoimuusrekisteriin, jos omat sääntösi kieltävät sen tai eivät suosittele sitä; pyydä edunvalvojaa rekisteröitymään, jos hän toimii avoimuusrekisterin soveltamisalan piirissä.

2. Valmistaudu hyvin ja tee perusselvityksiä tarkistaaksesi, mitä etuja he valvovat ja kuka rahoittaa heitä. Pyydä tarvittaessa lisätietoja.

2. Älä katso läpi sormien tapaamista pyytävien tai tapahtumiin kutsuvien henkilöiden motiiveja. Lobbausta tekevät monet eri organisaatiot, mukaan lukien konsultit, asianajotoimistot, kansalaisjärjestöt, ajatushautomot ja ruohonjuuritason kampanjat.

3. Varmista, että he/ne kertovat etukäteen tapaamisen syyn/aiheen, josta on tarkoitus keskustella, osallistujien nimet ja organisaatiot ja/tai asiakkaat, joiden puolesta toimitaan, sekä kaikki muut asiaankuuluvat tiedot.

3. Älä tee yhteistyötä vain yhden tietyn edunvalvojan kanssa harkitsematta vastaavan mahdollisuuden antamista muille ryhmille.

4. Arvioi yksityisten etujesi ja yleisen edun väliset mahdolliset eturistiriidat ja vältä niitä sekä arvioi myös, minkä kuvan yhteistyöstäsi voi saada.

4. Älä hyväksy tapaamis- tai tapahtumakutsuja, jotka voivat saattaa organisaatiosi hankalaan tilanteeseen.

5. Pysähdy hetkeksi ja mieti, miten sinun kannattaa menetellä, jos asia epäilyttää sinua. Kysy tarvittaessa neuvoa esimiehiltäsi. Jos saat heiltä hyväksynnän, lisää asiakirjoihin merkintä perusteluista.

5. Älä unohda antaa asiaankuuluville kollegoillesi ja esimiehillesi selvitystä tapaamisista ja kokouksista niiden jälkeen.

6. Tiedosta, että kaikki edunvalvonta ei tapahdu virallisissa yhteyksissä. Lobbausta voidaan tehdä myös satunnaisissa kohtaamisissa ja sosiaalisissa tilanteissa. Muista toimia aina ammatillisesti.

6. Älä hyväksy tai sovi tapaamisia virka-aikojen ja virallisten toimitilojen ulkopuolelle. Jos kuitenkin teet niin, harkitse asiasta ilmoittamista esimiehillesi ja pyydä kollega mukaasi.

7. Pidä tarkkaa kirjaa asioista ja merkitse muistiin muun muassa tapaamispäivä ja -paikka, osallistujien nimet, organisaatiot ja/tai asiakkaat ja käsitellyt aiheet. Käytä organisaatiosi virallista asiakirjajärjestelmää.

7. Älä tee tai sano mitään, mikä voitaisiin katsoa edunvalvojaa suosivaksi kohteluksi.

8. Noudata sovellettavia tiedonantovelvollisuuksia. Julkista esimerkiksi komission tasolla edunvalvojien ja komission jäsenten, kabinettien jäsenten ja komission pääjohtajien välisiä kokouksia koskevat tiedot.

8. Älä anna edunvalvojalle käsitystä siitä, että jokin tietty neuvo, ajatus tai tieto voi olla tai tulee olemaan ratkaisevan tärkeä päätöksenteossa.

9. Ilmoita lobbauskäytännöistä, jotka eivät ole hyväksyttäviä erityisesti EU:n avoimuusrekisterin edunvalvojia koskevien menettelysääntöjen perusteella.

9. Älä jaa tietoja, joiden jakamiseen sinulla ei ole lupaa tai käytä väärin luottamuksellisia tietoja.

10. Perehdy esimerkiksi koulutuksessa omaa organisaatiotasi koskeviin erityissääntöihin. Jos erityissäännöt poikkeavat näistä käytännön suosituksista, sovelletaan tavallisesti ensiksi mainittuja.

10. Älä ota edunvalvojalta vastaan kestitystä ilman huolellista harkintaa ja ellei se ole sovellettavien sääntöjen mukaista. Ilmoita tarvittaessa tiedot kaikista saaduista lahjoista tai vastaanotetusta kestityksestä.