Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopa Ombudsman algatab Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimiste läbipaistvuse üle avaliku konsultatsiooni

Täname Teid osaledes Euroopa Ombudsmani Atlandi-ülese kaubandus- ja investeerimispartnerluse (TTIP) läbirääkimiste läbipaistvuse üle avaliku konsultatsiooni. Saime üle 300 vastust, samuti kokku üle 6 000 e-kirja, nt asjakohasi küsimusi, kaebusi ja märkusi. Analüüsime praegu tagasisidet ja kavatseme otsustada ombudsmani uurimise edasiste meetmete üle jaanuaris 2015. Teil on võimalik jälgida edusamme siit.