Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Praktiske anbefalinger vedrørende tjenestemænds interaktion med interesserepræsentanter

DET BØR DU GØRE

DET BØR DU IKKE GØRE

1. Kontroller, om interesserepræsentanterne skal registreres i EU's åbenhedsregister, inden du mødes med dem eller tager imod en invitation til et arrangement.

1. Undlad at mødes med interesserepræsentanter, der ikke er registreret i EU's åbenhedsregister, hvis dine egne regler forbyder eller fraråder dette. Bed repræsentanten registrere sig, såfremt dennes aktiviteter er omfattet.

2. Forbered dig godt og undersøg nærmere, hvilke interesser de repræsenterer, og hvem der finansierer dem. Anmod eventuelt om yderligere oplysninger.

2. Glem ikke at være opmærksom på, hvilke motiver de personer, der ønsker møder eller inviterer dig til arrangementer, har. Lobbyvirksomhed udøves af en række organisationer, herunder konsulent- og advokatfirmaer, ngo'er, tænketanke, græsrodsbevægelser osv...

3. Sørg for, at de forud for mødet informerer dig om formålet med mødet/emnet, der skal drøftes, navnene på de deltagere og organisationer og/eller kunder, på hvis vegne de optræder, og eventuelle andre relevante oplysninger.

3. Interager ikke med en bestemt interesserepræsentant uden at overveje at tilbyde andre grupper en lignende mulighed.

4. Vurder og undgå enhver risiko for konflikter mellem dine private interesser og offentlige interesse, og tænk over, hvordan dine handlinger kan opfattes.

4. Accepter ikke invitationer til møder eller arrangementer, som kunne bringe din organisation i en kompromitterende situation.

5. Stop op og overvej, hvad du skal gøre, hvis du er i tvivl. Om nødvendigt kan du rådføre dig med din overordnede. Hvis det besluttes, at du bør gå videre, tilføjer du et notat til sagen, hvori du forklarer hvorfor.

5. Glem ikke at afrapportere til relevante kolleger og din overordnede efter møder og arrangementer.

6. Vær opmærksom på, at ikke al interesserepræsentation finder sted i formelle sammenhænge. Lobbyvirksomhed kan også finde sted ved tilfældige møder og i sociale sammenhænge. Vær professionel til enhver tid.

6. Undlad at sige ja til møder uden for arbejdstiden og på offentlige steder. Hvis du gør det, skal du overveje at give din overordnede besked og involvere en anden kollega.

7. Sørg for altid at tage noter, herunder om mødedato/-sted, navne på deltagere, organisationer og/eller kunder, og de drøftede emner. Brug din organisations officielle sagsstyringssystem.

7. Gør eller sig ikke noget, der kunne opfattes som om, du giver en interesserepræsentant særbehandling.

8. Overhold de gældende oplysningskrav som f.eks. i Kommissionen, hvor der skal oplyses om møder mellem interesserepræsentanter og kommissærer, kabinetsmedlemmer og generaldirektører.

8. Giv ikke en interesserepræsentant det indtryk, at et bestemt råd, en bestemt idé eller oplysning kan eller vil være afgørende i beslutningsprocessen.

9. Indberet lobbyvirksomhed, der anses for at være uacceptabel, navnlig i lyset af EU's åbenhedsregisters adfærdskodeks for interesserepræsentanter.

9. Del ikke oplysninger, du ikke har tilladelse til at dele, og misbrug ikke fortrolige oplysninger.

10. Sæt dig ind i de specifikke regler, der gælder for din egen organisation, f.eks. gennem kurser. Når de specifikke regler afviger fra disse praktiske anbefalinger, bør førstnævnte regler normalt have forrang.

10. Modtag ikke erkendtligheder fra en interesserepræsentant uden nøje overvejelse, og medmindre det er i overensstemmelse med de gældende regler. Informér om nødvendigt om eventuelle gaver og erkendtligheder, du har modtaget.