Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Odločba o odzivu Evropske investicijske banke na pomisleke glede tega, da od kandidatov za zaposlitev zahteva nekatere osebne podatke pred sprejetjem odločitev o zaposlitvi (zadeva OI/5/2021/PB)

Zadeva se nanaša na prakso Evropske investicijske banke (EIB), da kandidate za zaposlitev zaprosi, naj zagotovijo nekatere osebne podatke, zlasti v zvezi z njihovim družinskim položajem, preden EIB sprejme odločitev o zaposlitvi.

Varuhinja človekovih pravic je priznala, da je EIB vzpostavila to prakso zato, da bi bili njeni postopki kar najbolj učinkoviti. Vendar pa je izrazila zaskrbljenost, da je zbiranje osebnih podatkov nesorazmerno in lahko negativno vpliva na zaupanje v postopke zaposlovanja v EIB. Vsi kandidati namreč ne bi nujno dobili zagotovila, da osebni podatki v nobenem primeru ne bi imeli pomembne vloge pri njihovih možnostih, da dobijo zaposlitev.

EIB je odgovorila, da je spremenila svoje prakse tako, da so upoštevani pomisleki varuhinje človekovih pravic.

Varuhinja človekovih pravic je pozdravila konstruktiven odziv EIB in zaključila preiskavo.

The inquiry

1. The Ombudsman set out the issue in her letter opening the inquiry: the EIB had established a practice whereby it requests certain personal information (such as on household composition and dependants) from job applicants. This practice was related to efficiency concerns. She noted that the EIB had in the meantime changed this practice to make the provision of such information voluntary. This may nonetheless be problematic in practice. If candidates are asked to provide information in the context of a recruitment procedure, they may consider that failing to do so could negatively prejudice their prospects[1].

2. The EIB replied that it had reconsidered its practice and decided not to ask candidates for any information regarding their family situation, including information on dependents - not even on a voluntary basis - before the final candidate is determined. This new procedure is in place since 1 April 2021. As a consequence, applicants are no longer asked to provide information on their family situation during the selection process. Only the selected candidate (i.e. for whom a signed selection note has been sent to Personnel) is asked to provide the personal details regarding their family situation to determine their benefits package. The changes have been formalized in the internal procedures of the EIB[2].

3. The Ombudsman very much welcomes the EIB’s response in this case.

Conclusion

The Ombudsman closes the inquiry with the conclusion that the EIB has given a most constructive response and that the matter is now settled.

Emily O'Reilly
European Ombudsman


Strasbourg, 01/12/2021

 

[1] The Ombudsman’s full letter is here: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/143366

[2] The EIB’s full reply is here: https://www.ombudsman.europa.eu/en/doc/correspondence/en/149856