Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Päätös asiassa 904/2014/OV - Komission järjestämä julkinen kuuleminen verkkovierailujen maksuista

Komission järjestämä julkinen kuuleminen ei noudattanut komission omissa säännöissä esitettyjä yleisiä periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia.

Tämän kantelun mukaan Euroopan komissio ei toteuttanut riittävää julkista kuulemista, ennen kuin se laati ehdotuksensa asetukseksi eurooppalaisia sähköisen viestinnän sisämarkkinoita ja koko Euroopan yhteen liittämistä koskevista toimenpiteistä. Yksi ehdotuksen kohta koski verkkovierailupalveluista perittävien maksujen asteittaista poistamista. Kantelun teki Competitive Telecommunications Association. Komissio toimitti asetusehdotuksen 11.9.2013 eli vähän yli kolme kuukautta sen jälkeen, kun se oli ilmoittanut siitä julkisesti 30.5.2013. Kantelija väitti, että komissio oli epäasianmukaisesti vedonnut Eurooppa-neuvoston kevään 2013 kokouksesta johtuvaan kiireeseen perusteena kuulemisprosessin kiirehtimiselle. Lisäksi kantelija väitti, että komissio i) ei ollut yksilöinyt eri sidosryhmätyyppejä kuultaviksi, ii) ei ollut käsitellyt vaikutustenarviointilautakunnan esiin tuomia asioita, iii) ei ollut toteuttanut kunnollista eri yksiköiden välistä kuulemista ja iv) oli yrittänyt tahallisesti salata julkisen kuulemisen laiminlyönnin.

Oikeusasiamies havaitsi, että komission järjestämä julkinen kuuleminen ei noudattanut komission omissa säännöissä esitettyjä yleisiä periaatteita ja vähimmäisvaatimuksia. Oikeusasiamies havaitsi myös, että ei ollut selvää, johtuiko komission esittämä kiireellisyys neuvoston toteamuksesta vai heijastiko se komission omaa arviota tilanteesta. Oikeusasiamies katsoi kuitenkin, että komission nojautuminen oikeuteensa priorisoida toimintalinjoja ja tehdä niitä koskevia valintoja oli järkevää tämän nimenomaisen lainsäädäntöehdotuksen yhteydessä. Niinpä oikeusasiamies ei havainnut komission toiminnassa mitään hallinnollista epäkohtaa, joka johtuisi sen järjestämän julkisen kuulemisen rajoituksista tässä tapauksessa. Oikeusasiamies ehdotti kuitenkin, että komissio selventäisi säännöissään ne täsmälliset ja rajalliset olosuhteet, joissa se voi supistaa julkista kuulemista toimintalinjaprioriteetin vuoksi.

Oikeusasiamies katsoi, että mihinkään muihin kantelussa esitettyihin asioihin ei liittynyt hallinnollista epäkohtaa.

The background to the complaint

1. This complaint, submitted by the European Competitive Telecommunications Association (ECTA), concerns the Commission's alleged failure to carry out an adequate public consultation and impact assessment prior to submitting, on 11 September 2013, its Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council laying down measures concerning the European single market for electronic communications and to achieve a Connected Continent (COM/2013) final 627)[1] (hereafter "the legislative proposal"). An important feature of this proposal was the gradual phasing out of roaming surcharges.

2. The Commission presented its legislative proposal six months after the Spring European Council of 14-15 March 2013. In the Commission's view, the European Council had underlined the urgent need for concrete proposals to be presented before the October 2013 European Council.

3. The legislative proposal itself was announced by Commissioner Kroes in a speech of 30 May 2013 to the European Parliament's Internal Market and Consumer Protection (IMCO) Committee[2]. Subsequently, the Commission organised two events. On 17 June 2013, the Commission organised a public information session "Telecoms Single Market" (stakeholder workshop) in Brussels, in which the complainant took part. The Commission also organised, together with the Irish Presidency of the EU, a "Digital Agenda Assembly" in Dublin on 19-20 June 2013. At a forum organised by the complainant on 3 July 2013 (where officials of the Commission's DG CONNECT[3] were present) and at a bilateral meeting with the Commission on 17 July 2013, the complainant called on the Commission to conduct a proper public consultation of all stakeholders.

4. The Commission's legislative proposal was discussed in the Council on 5 December 2013. On 3 April 2014, Parliament adopted its position at first reading, proposing a series of amendments. It is against this background that the complainant on 16 May 2014 submitted its complaint to the Ombudsman.

The inquiry

5. The Ombudsman opened an inquiry into the complaint and identified the following allegation:

The Commission failed to carry out an adequate public consultation and an impact assessment before adopting its Proposal for a Regulation (COM(2013) final 627) on 11 September 2013.

The complainant disagreed with the Commission's position that the urgency in progressing the proposal arose from the Spring 2013 European Council meeting; rather, the complainant contended that it was the Commission itself which had created such urgency. In addition, the complainant argued that the Commission had failed (i) to identify the different types of stakeholders that were to be consulted, (ii) to address the points raised by the Impact Assessment Board ("IA Board"), (iii) to carry out a proper Inter-Service Consultation ("ISC"). The complainant also claimed that the Commission had deliberately attempted to conceal the lack of a public consultation.

6. The Ombudsman asked the Commission to explain whether it considered that it had carried out a proper public consultation, or whether there was an exceptional urgency for not conducting one.

7. The Ombudsman in this context referred to the Commission's statement in the Explanatory Memorandum of its legislative proposal which mentioned that "[s]ince the Spring European Council set out in its conclusions the need for concrete proposals to be presented before its October European Council, public consultations had to be conducted within this challenging time-table". The Ombudsman noted that the complainant seemed to be correct in pointing out that this urgency stemmed from the Commission's self-imposed time frame and not from the European Council.

8. In the course of the inquiry, the Ombudsman received the opinion of the Commission on the complaint and, subsequently, the comments of the complainant in response to the Commission's opinion. In conducting the inquiry, the Ombudsman has taken into account the arguments and opinions put forward by the parties.

Preliminary remarks

Developments as regards the Commission's legislative proposal after the complaint was submitted

9. By the time the complaint was made (16 May 2014), the European Parliament had already taken a position (on 3 April 2014) on the Commission's legislative proposal. Subsequently, on 9 July 2014, the Commission adopted its position on Parliament's amendments. On 4 March 2015, the Council agreed to give its Presidency the mandate to start negotiations with Parliament with regard to i) adopting new rules to cut mobile phone roaming fees and ii) safeguarding an EU-wide open internet access. The other parts of the Commission's legislative proposal were left out by common decision of the Council[4]. On 6 May 2015, the Commission presented its Communication on "A Digital Single Market Strategy for Europe", which will constitute the basis for several new legislative proposals. In that Communication, the Commission states that it "will engage in an ongoing dialogue with stakeholders to inform on policy-making" and that "[e]ach action will be subject to appropriate consultation and impact assessment" (pages 3 and 18 of the Communication).

1) Failure to carry out an adequate public consultation

Arguments presented to the Ombudsman

10. The complainant pointed out that the obligation to consult is set out in various legislative and administrative provisions. It referred in particular to i) Article 11(3) of the Treaty on European Union (TEU), ii) Article 2 of the Protocol No. 2 (to the EU Treaties) on the application of the principles of subsidiarity and proportionality, iii) the Commission Communication of 11 December 2002 "Towards a reinforced culture of consultation and dialogue - General principles and minimum standards for consultation of interested parties by the Commission"[5] (hereafter "the 2002 Communication"), iv) the Commission Impact Assessment Guidelines (SEC(2009) 92) of 15 January 2009[6] (hereafter "the 2009 Guidelines"), and v) the Commission Communication of 8 October 2010 on Smart Regulation in the European Union[7].

11. The complainant pointed out that the Commission adopted its legislative proposal just six months after the Spring European Council of 14-15 March 2013. As regards the Commission's claim that an urgency justified curtailing the scope of the consultation to be carried out, the complainant argued that this was a self-imposed Commission deadline.

12. The complainant argued that none of the consultative steps undertaken by the Commission between March and September 2013 could be regarded as a proper and effective public consultation. The complainant in particular stated that the two stakeholder workshops organised by the Commission in Brussels and Dublin on, respectively, 17 and 19-20 June 2013, could not be considered as a public consultation. It argued that the Commission had not published any document which identifies the different types of stakeholders which have been consulted and their specific positions.

13. In its opinion, the Commission argued that the political and economic background for its legislative proposal was the Member States' and the European Union's determination to promote competitiveness, growth and jobs. On that basis, the 2013 Spring European Council had "call[ed] for preparatory work to be conducted giving priority" to specific issues which included the digital agenda and the related services, and noted the Commission's intention to report well before October on "concrete measures to establish the single market in Information and Communications Technology as early as possible". The Commission stated that the timing set by the European Council was an important contextual factor which could not be ignored. Furthermore, the difficult economic situation of the telecom sector called for swift action. At its October 2013 meeting, the European Council "welcome[d] the presentation by the Commission of the "Connected Continent" package and encourage[d] the legislator to carry out an intensive examination with a view to its timely adoption". This confirmed the urgency of the Commission's proposals and the need to prepare them in such a short space of time, taking also into account the forthcoming end of the mandate of both the Commission and Parliament. The need to act promptly was also fully endorsed by the European Parliament, which in a very short time fully and extensively examined the Commission's legislative proposal and adopted a final position before the end of its legislature.

14. In its opinion also the Commission said that, in view of the overall economic situation, it "considered it a policy priority to speed up structural reform, with a view to avoid undue delays in a fast-moving market, taking also into account the impending end of the legislature and the consequent transition period." Thus, while referring to the sense of urgency it believed arose from the Council's Spring 2013 meeting, the Commission also acknowledged that it had itself made a policy choice to treat the issue as a priority.

15. At the same time, the Commission stated that it had fully considered all the information and data gathered in the past in relation to the main issues at stake, and that it had actively described and discussed its forthcoming legislative initiative with all interested stakeholders. The Commission described in detail the various consultative steps and information gathering processes it had undertaken since 2010 on the different elements that were included in its legislative proposal.

16. The Commission argued that it also used other open consultation tools in order to give interested parties the possibility to participate in the debate. In particular, the intention of the Commission to proceed with a comprehensive legislative proposal, built upon the cumulative inputs received in the individual consultations mentioned above, was made public and discussed at the public event held on 17 June 2013. This public information session was accompanied by a background paper that referred to the various subjects that were finally addressed in the Commission's legislative proposal. Some 185 attendants, from 24 different countries representing different kinds of stakeholders (such as National Regulatory Authorities, other national administrations, telecom operators, content operators, investors, M2M providers, academia, journalists, civil society and consumer organisations, IT applications and manufacturing industry) participated in that event, including the complainant. Moreover, the discussion held in the context of the 2013 Digital Agenda Assembly in Dublin on 19-20 June 2013 also offered to a wide range of stakeholders the possibility to discuss options for a possible legislative intervention by the Commission in the area of digital services.

17. Furthermore, Commissioner Kroes, who was in charge of the preparatory work for the proposal, spoke on several occasions about the forthcoming proposal in different fora. Likewise, senior Commission officials were involved in several events organised by stakeholders, in particular the 25 June 2013 Conference on a "Single Market for Telecoms" organised by the complainant itself. Finally, the above events triggered written inputs and contributions from some 30 stakeholders, including the complainant. A general overview of the stakeholders' views was included in the Impact Assessment.

18. The Commission stated that the minimum standards set out in the 2002 Communication and the Communication on Smart Regulation do not require that a specific consultation on the text of a legislative proposal must necessarily be carried out. Rather, the Commission must generally ensure that it has consulted the public on issues that will be reflected in policy initiatives. In this case, the Commission argued that it had complied with the minimum standards either directly or by using wide consultations carried out by EU expert bodies concerning the specific issues dealt with in its legislative proposal.

19. In its observations, the complainant argued that it was clear that the Commission had acted under a self-imposed deadline, as the European Council had never requested the Commission to act with urgency, but merely to carry out preparatory work on specific issues, including the Digital Agenda.

20. The complainant stated that the Commission's references to instances of engagement with stakeholders all took place before the legislative proposal was adopted, in some cases several years before, and did not address the various measures which were finally included in the Commission's proposal.

The Ombudsman's assessment

Relevant provisions on public consultation

21. Article 1 TEU provides that the Treaty marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the peoples of Europe, "in which decisions are taken as openly as possible and as closely as possible to the citizen". The Lisbon Treaty introduced in the TEU the Title "Provisions on Democratic Principles" (Articles 9-12). Article 10(3) TEU states that every citizen shall have the right to participate in the democratic life of the Union and reiterates that "[d]ecisions shall be taken as openly and as closely as possible to the citizen". Article 11(1) and (2) TEU provide that the EU institutions shall, by appropriate means, give citizens and representative associations the opportunity to make known and publicly exchange their views in all areas of Union action, and that the institutions shall maintain an open, transparent and regular dialogue with representative associations and civil society.

22. As regards more specifically the role of the Commission, Article 11(3) TEU provides that "[t]he European Commission shall carry out broad consultations with parties concerned in order to ensure that the Union's actions are coherent and transparent". As regards the adoption of EU legislation, Article 2 of the Protocol n° 2 on the application of the principles of subsidiarity and proportionality provides that, before proposing legislative acts, the Commission "shall consult widely. .... In cases of exceptional urgency, the Commission shall not conduct such consultations. It shall give reasons for its decision in its proposal" (emphasis added).

23. The general principles and minimum standards for public consultation by the Commission are set out in the 2002 Communication. However, it is clear that the Commission did not intend that the 2002 Communication should constitute a straight-jacket which allowed no room for flexibility. The Introduction to the Communication says that the objective is to "build a framework for consultation that is coherent, yet flexible enough to take account of the specific requirements of all the diverse interests, and of the need to design appropriate consultation strategies for each policy proposal". The 2002 Communication comments also on the link between public consultation and the eventual enactment of legislation and observes: "... first and foremost, the decision-making process in the EU is legitimised by the elected representatives of the European peoples (in the European Parliament)" (our emphasis). In Part V, dealing with the general principles and minimum standards, the Communication states: "Consultation periods must strike a reasonable balance between the need for adequate input and the need for swift decision-making. In urgent cases, or where interested parties have already had sufficient opportunities to express themselves, the (consultation) period may be shortened."

24. Two preliminary observations are relevant. First, although the principles and standards set out in the 2002 Communication are not legally binding[8], the Ombudsman considers that it is good administrative practice for the Commission to apply its 'minimum standards for consultation', unless there are valid reasons for not doing so in a particular case.

25. Second, there is no doubt but that the 2002 Communication envisages that, in the normal course, its public consultations will be based on its minimum standards for consultation. These standards reflect the Treaty obligation to undertake a wide public consultation, particularly in advance of publishing a legislative proposal.

26. The 2002 Communication provides, in summary, that the following five minimum standards must normally be observed when a consultation is carried out[9]:

a) Clear content of the consultation process: All communications relating to the consultation should be clear and concise, and should include all necessary information to facilitate responses;

b) Consultation target groups: When defining the target group(s) in a consultation process, the Commission should ensure that relevant parties have an opportunity to express their opinions; the target group should be clearly defined prior to the launch of the consultation process[10];

c) Publication: The Commission should ensure adequate awareness-raising publicity and adapt its communication channels to meet the needs of all target audiences;

d) Time limits for participation: The Commission should strive to allow at least 12 weeks[11] for the reception of responses to written public consultations;

e) Acknowledgement and feedback: The results of open public consultations should be displayed on websites linked to the single access point on the Internet. With regard specifically to legislative proposals, the 2002 Communication states that "explanatory memoranda accompanying legislative proposals by the Commission ... will include the results of these consultations and an explanation as to how these were conducted and how the results were taken into account in the proposal." (emphasis added).

Compliance with the general principles and minimum standards of the 2002 Communication

27. The Commission's position is that the public consultations had to be conducted within the "challenging time-table" of the period starting on 13/14 March (the date of the Spring European Council) and finishing on 11 September 2013 (the date of the submission of the legislative proposal). However it is clear to the Ombudsman that, in practice, the public consultation was confined to the much shorter time period between 30 May and 19 July 2013.

28. The idea for a legislative proposal was made public for the first time on 30 May 2013, in a speech by Vice-President Kroes to Parliament's IMCO Committee. This implies that a public consultation on the legislative proposal could not have begun before this date. The Commission's Impact Assessment Board (IA Board) gave its first of three reports on the proposal on 19 July 2013. It is logical to assume that the Commission would submit a draft proposal to the IA Board only after it had completed its public consultation. Therefore, it would appear that the public consultation must have been completed by that date.

29. In the Ombudsman's view, the public consultation carried out in the present case did not meet the minimum standards set out in the 2002 Communication. In the Ombudsman's view, the public consultation did not meet these standards because the Commission:

  • failed to publish a consultation document;
  • failed to identify the specific groups requiring to be targeted;
  • failed to launch a consultation process publicly;
  • failed to set a deadline (normally 12 weeks) by which submissions should be made; and
  • failed subsequently to explain how the public consultation was taken into account in the legislative proposal.

30. In responding to this complaint, the Commission made considerable efforts to maximise the extent to which it had engaged in a public consultation. However, it is very relevant to note that the Commission

does not claim that its public consultation met the minimum standards of its own 2002 Communication

31. In Annex I of the Impact Assessment ("Detailed Overview of the Consultation of Stakeholders and other EU institutions"), the Commission acknowledges that "a fully-fledged public consultation on the specific measures in accordance with the Commission's guidelines could not be organized". This non-compliance is evident also from its IA Board reports of 19 July, 29 August and 6 September 2013. In particular, in its second opinion of 29 August 2013, the IA Board said that the IA report should outline "the reasons why an open public Internet consultation has not been carried out for this initiative". It added that the report "should explicitly acknowledge that an open public consultation on the specific measures and their impacts has not been carried out, ... ". In its third report of 6 September 2013, the IA Board again referred to "the absence of an open consultation".

32. The Commission invoked three main arguments to justify its view that its consultation in the present case, while not meeting the minimum standards, was nevertheless sufficient in the particular case. The sufficiency of the consultation must be assessed against the Commission's position that there was an urgency attaching to the matter and that this urgency warranted a departure from the minimum standards which would otherwise apply.

33. First, the Commission argued that the events on 17 June and on 19-20 June 2013 constituted consultation. Second, it argued that the 2002 Communication does not require that the consultation be carried out by reference to the text of a legislative proposal or a specific consultation document, but that the Commission must generally ensure having publicly consulted on issues that will be reflected in policy initiatives. Third, the Commission argued that there had been various consultations and consultative events prior to March 2013.

34. It is not necessary to engage in a detailed assessment of the merits of each of these arguments. Clearly, the two events in June 2013 constituted public consultation but not an extensive consultation. The absence of a consultation document, particularly where the subject matter was quite complex, inevitably inhibited the consultation. The fact that there had been various relevant consultations and events prior to 2013 is certainly a positive factor but cannot be regarded as being very significant in the overall scheme of things.

35. While the Commission did take certain steps to consult interested stakeholders, that consultation did not comply with the general principles and minimum standards set out in the 2002 Communication. However, it remains to be examined whether the Commission had valid reasons for its decision to curtail the consultation.  

The urgency invoked by the Commission

36. The Commission has argued that it was operating under time constraints which limited the extent to which it could conduct a consultation.

37. Article 2 of Protocol n° 2 provides that the Commission, in cases of exceptional urgency, shall not conduct public consultations. In that event, however, it shall give reasons for its decision in its proposal. In this case, the Commission stated that "[s]ince the Spring [2013] European Council set out in its conclusions the need for concrete proposals to be presented before its October [2013] European Council, public consultations had to be conducted within this challenging time-table" The Commission did not argue that an exceptional urgency applied in this case. It is clear that, despite the urgency it believed attached to it, the Commission took the view that this was a case in which a restricted public consultation could be conducted. The Ombudsman considers this approach to have been reasonable. If, according to Protocol n° 2, no consultation at all is to be carried out in cases of exceptional urgency, it clearly makes sense to carry out a limited form of consultation if the urgency is not such that it leaves no time at all for consultation.

38. In its Explanatory Memorandum, and on a number of occasions subsequently, the Commission referred to the Spring 2013 European Council conclusions as the main reason for the urgency it assumed to exist. It is true that, in these conclusions, the European Council called for preparatory work to be conducted giving priority to several issues, which included the 'digital agenda and other services'. The conclusions also state that "the European Council notes the Commission's intention to report well before October on the state of play and the remaining obstacles to be tackled so as to ensure the completion of a fully functioning Digital Single Market by 2015, as well as concrete measures to establish the single market in Information and Communications Technology as early as possible before October 2013". It is clear from its conclusions that the European Council intended to hold a thematic discussion on these issues in October 2013. It is also clear that the European Council did indeed expect the Commission to submit concrete proposals as early as possible and in any event before October 2013. In these circumstances, urgency clearly existed, as the Commission thus had little more than six months to prepare the necessary proposals.

39. However in its conclusions, the European Council did not ask the Commission to submit these proposals before October 2013 but referred to the "Commission's intention" to do so. So while it is clear that the European Council expected to receive such proposals before October 2013, the conclusions do not clarify whether it was the European Council or the Commission itself which created the urgency. The wording of the conclusions suggests that it may have been the Commission which took the initiative in this respect, given that it refers to the 'Commission's intention'. If in fact it was the Commission which committed, of its own volition, to preparing the legislative proposal in such a short period of time, the Commission would be responsible for the urgency it invoked. In this scenario, any claim that the matter was urgent would have to be established objectively.

40. It appears to the Ombudsman that the issue of whether the sense of urgency was created by the Council's expectation of action, or by the Commission itself, is of no great consequence. It is entirely plausible that there was a sense of urgency felt by both parties. Either way, the decision to engage in a limited public consultation only would have been a matter for the Commission itself to make. Thus, the question is not so much whether the urgency was prompted by one party or the other; rather, the question is whether the Commission had valid reasons for proceeding on the basis of urgency and conducting a curtailed consultation on that basis.

41. In its opinion, the Commission invoked two reasons for this urgency. Firstly, it referred to the difficult economic situation in the electronic communications sector. Secondly, it referred to the upcoming end of the mandates of both the Commission and the European Parliament.

42. As regards the difficult economic situation of the electronic communications sector, the Commission compares the situation of the EU electronic communications markets with those of the US and China. However, it is always the case that the EU legislature must consider and respond to developments in non-EU markets. By itself, this pressure was hardly sufficient to create an urgent need for a legislative response.

43. The Ombudsman accepts that the argument regarding the approaching end of mandate for the Commission and the Parliament did have implications for the setting of policy priorities by the Commission. However, it would have been helpful had the Commission expanded on this argument.

44. There is an inevitable tension between the very laudable principles of public consultation and participation and the requirements of efficient law making. It can hardly be disputed but that the legislative process within the EU is slow and, in some cases, frustrating. The EU is sometimes charged with an inability to respond quickly to situations which self-evidently require a response. This inability to act speedily may be an unavoidable consequence of a Union which has over 500 million citizens and 28 Member States. In cases of exceptional urgency, the Commission is not required to conduct a public consultation in advance of a legislative proposal. However, there is no specific provision for a restricted form of consultation on a matter which, while not exceptionally urgent, is nevertheless urgent. At the same time, the 2002 Communication recognises the general proposition that there will be instances in which this tension, between the need to consult the public and the need to enact legislation, must be resolved in favour of a limited form of consultation and a speeded up legislative process.

45. It appears to the Ombudsman that this was a case in which the Commission regarded the matter as urgent (but not exceptionally urgent) and understood that the Council took the same view. It is relevant at this point to acknowledge that the legislative proposal in question, in so far as it concerned roaming charges, was one which touched EU citizens very directly and concerned issues on which there was widespread demand for legislative action. The need to show that the EU can respond to citizen concerns, reasonably speedily, was real. It is relevant also to note that the European Parliament was itself anxious to deal speedily with these issues.

46. In its 2002 Communication, the Commission quotes approvingly from a Resolution of the European Parliament: "Consultation of interested parties ... can only ever supplement and never replace the procedures and decisions of legislative bodies which possess democratic legitimacy; only the Council and Parliament, as co-legislators, can take responsible decisions on the context of legislative procedures..."(our emphasis).[12] The Ombudsman takes the view that, where the public consultation on a legislative proposal is limited, for reasons which are justifiable, any deficit in the consultation process is mitigated by the democratic involvement of the elected Members of the European Parliament in particular.

47. The Ombudsman accepts in principle the argument that the approaching end of mandate, both for the Commission and for Parliament, was a relevant consideration. The Commission has a political dimension to it which has to be acknowledged. This political dimension cannot be used to justify the widespread abandonment of principles and rules which are fundamental to the legal character of the Union. However, the Ombudsman accepts that circumstances may arise where, exceptionally, the Commission is entitled to make policy choices, and set policy priorities, even where setting such a policy priority may involve a restricted form of public consultation.

48. In the present case the Ombudsman accepts that, in seeking to fast-track the proposal of legislation on electronic communications, the Commission was acting within the parameters mentioned above. Furthermore, the Ombudsman recognises that the actions of the Commission in this regard reflect the type of flexibility envisaged in its own 2002 Communication. However, it is regrettable that the Commission did not articulate the reasons for its actions as clearly as would be desirable.

49. While the 2002 Communication envisages some flexibility in the application of its minimum standards, it does not deal in any detail with those limited circumstances in which a departure from these standards is justified. It appears to the Ombudsman that the Commission would be well advised to revise the 2002 Communication and set out more specific guidance regarding those circumstances in which a limited form of public consultation is justified. The Ombudsman will make a Further Remark on this below.

50. Having regard to the assessment above, the Ombudsman finds that the Commission had valid reasons for curtailing its public consultation in this case and that its failure to abide by the (non-binding) minimum standards, as laid down in the 2002 Communication, was justified. On this basis, the Ombudsman finds that there was no maladministration by the Commission arising from its curtailed public consultation. In making this finding, the Ombudsman has had regard to the fact that, while the consultation was curtailed, there was no significant lack of overall transparency.

2) Alleged insufficiency of the Impact Assessment

Arguments presented to the Ombudsman

51. The complainant alleged that the Impact Assessment did not comply with the Commission's Impact Assessment Guidelines of 15 January 2009 (the '2009 Guidelines'). First, the Commission twice failed to obtain the approval of the IA Board. Second, even if, in its third opinion of 6 September 2013, the IA Board acknowledged some improvements in the Impact Assessment, it still highlighted several points that needed to be addressed. However, in the complainant's view none of the points raised by the IA Board in its final opinion were addressed by the Commission in the final Impact Assessment.

52. The Commission stated that the final version of the Impact Assessment contains a complete overview of the way the preceding IA Board's recommendations were taken into account.

The Ombudsman's assessment

53. Verification of Impact Assessments can involve complex technical and scientific questions. That task has been entrusted to a specific independent body with expert knowledge, that is, the Commission's IA Board which is independent of the Commission's policy making departments[13]. The fact that the Commission's draft Impact Assessment report twice received a negative opinion from the IA Board cannot be considered as maladministration. The Commission submitted a third version of its Impact Assessment report to the IA Board, which then delivered its final opinion, upon which the Commission adopted the final version of its Impact Assessment report.

54. The issue here for the Ombudsman is whether the Commission complied with the procedural rules for impact assessments, and, in particular, what action it took following the final opinion of the IA Board. Section 2.5 of the 2009 Guidelines specifically provides that "[t]he final version of the IA report should briefly explain how the Board's recommendations have led to changes compared to the earlier draft".

55. The IA Board's third and last opinion of 6 September 2013 pointed out that the report had been improved to a fair extent following its previous recommendations. However, it still contained the following 4 recommendations for (further) improvements: "(1) Further improve the problem definition and clarify the overall objective; (2) Better describe the content of the preferred option; (3) Improve the assessment of impacts; (4) Better incorporate stakeholders' views".

56. The Commission's final Impact Assessment report of 11 September 2013,[14] which accompanies its legislative proposal, explains how the report was revised and which further changes were made following the IA Board's recommendations. The complainant's allegation that "none of the points raised" by the IA Board was addressed by the Commission, prior to the publication of its legislative proposal, is therefore not correct.  

57. The complainant raised four specific arguments in this regard: 1) Failure to present an adequate problem definition, 2) Operational objectives not defined, 3) Insufficient assessment of the impact of the proposals on SMEs and 4) Choice of legal instrument and subsidiarity not properly substantiated. The complainant does not link these arguments directly to the final recommendations of the IA Board. The Ombudsman will deal with those arguments only to the extent that they concern one of the four recommendations made by the IA Board in its final opinion of 6 September 2013.

58. Argument 1) concerns the problem definition which is the subject of the IA Board's first recommendation, according to which "[t]he report should still better explain how the list of regulatory shortcomings has been identified and should substantiate further how such regulatory shortcomings affect supply and demand for cross-border services. It should justify the level of ambition by explaining what this initiative can realistically achieve in terms of a genuine single market given the effect of other factors (economic crisis, cultural diversity, divergence in wider regulatory issues)". The Ombudsman notes that, in its final impact assessment report, the Commission tried to accommodate the IA Board's concerns. It is not clear whether the IA Board would have considered the changes the Commission made to the Impact Assessment Report as sufficient. The European Parliament's Impact Assessment Unit, in an opinion of October 2013 on that report, considered that the changes were not sufficient. However, it is not for the Ombudsman to examine the merits of the final Impact Assessment Report. What the Ombudsman needs to ascertain is whether the Commission failed to address the comments made by the IA Board. The Ombudsman takes the view that this has not been established.

59. In the case of the complainant's arguments 2), 3) and 4), the points in question were not raised in the IA Board's final recommendations and it is not necessary for the Ombudsman to consider them further.

60. On the basis of the above, the Ombudsman concludes that the complainant has not established that the Commission failed to take into consideration the IA Board's final recommendations of 6 September 2013 in its Impact Assessment report. The Ombudsman, therefore, has not found any maladministration with regard to this aspect of the complainant's allegation.

3) Alleged failure to carry out a proper Inter-Service Consultation (ISC)

Arguments presented to the Ombudsman

61. The complainant alleged that the Commission failed to finalise the Impact Assessment report before the launch of the Inter-Service Consultation ('ISC') and that the latter was therefore flawed. It argued that the IA Board's recommendations and considerations should, as a matter of principle, be addressed before any draft proposal is submitted to inter-service consultation.

62. The Commission argued that this allegation impinged on the internal functioning of its services and went well beyond the need to ensure compliance with the principles of transparency and impartiality[15]. In any event, the Commission argued that, overall, the services consulted had ample opportunity to provide their views.

The Ombudsman's assessment

63. The Ombudsman notes that Article 23 of the Commission's Rules of Procedure provides as follows:

"2. The department responsible for preparing an initiative shall ensure from the beginning of the preparatory work that there is effective coordination between all the departments with a legitimate interest in the initiative by virtue of their powers or responsibilities or the nature of the subject.

3. Before a document is submitted to the Commission, the department responsible shall, in accordance with the implementing rules, consult the departments with a legitimate interest in the draft text in sufficient time".

64. In this case, the complainant has not demonstrated that DG CONNECT, which was the lead DG for the legislative proposal, failed to consult adequately with the Commission's other DGs with a legitimate interest in the proposal. It appears from the Commission's opinion that DG CONNECT consulted a total of 7 other DGs as well as the Secretariat-General of the Commission and that at least three meetings between the services concerned were held between 4 and 15 July 2013.

65. In this case the ISC lasted from 8 July to 22 August 2013. This means that the ISC started before the IA Board delivered its first opinion on 19 July 2013 and that it terminated before the IA Board delivered its second opinion on 29 August 2013 and its final opinion on 6 September 2013. It would seem to be the case that the ISC should allow the relevant Commission departments the opportunity to comment on the basis of having seen the finalised Impact Assessment report. This did not happen in this case. It may be the case, therefore, that the ISC was not carried out in full compliance with the 2009 Guidelines. However, the complainant did not explain how this could have affected the substance of the legislative proposal. In any event, as the Commission stated, the comments of the IA Board were forwarded to the relevant departments on 19 July, 29 August and on 6 September 2013. The Ombudsman therefore considers that there are no grounds for further inquiries into this allegation.

4) Alleged attempt to conceal the lack of public consultation

Arguments presented to the Ombudsman

66. The complainant argued that, in the recitals of its Proposal for a Regulation, the Commission deliberately attempted to convey the idea that it had engaged in detailed consultations with stakeholders prior to the adoption of its legislative proposal.

67. In its opinion, the Commission argued that, in line with the current practice for legislative proposals, the Explanatory Memorandum

explained the consultation approach in a clear and thorough manner, while the Impact Assessment - to which the Explanatory Memorandum refers - broadly gives an overview of the consultation process and of the stakeholders consulted.

The Ombudsman's assessment

68. The Ombudsman finds that the section of the Explanatory Memorandum of the Commission's legislative proposal dealing with "Views of stakeholders" was very short and general in describing the public consultations that were carried out. However, there is nothing to support the complainant's view that the Commission deliberately tried to conceal the lack of a public consultation. The complainant's allegation is also contradicted by the Impact Assessment report which describes in much more detail the various consultative steps which, in the Commission's view, were relevant for its legislative proposal. The Ombudsman thus finds no maladministration with regard to this allegation.

Conclusions

On the basis of her inquiry into part 1) of the allegation, the Ombudsman has found that, while the Commission did not conduct a public consultation fully in line with the minimum standards set out in its 2002 Communication, it was justified in the circumstances of the case in its conduct of a limited public consultation only. Thus, the Ombudsman finds that there was no maladministration on the part of the Commission in this regard. The Ombudsman notes that it would have been appropriate for the Commission to have explained more fully the reasons why it felt justified in conducting a limited public consultation only.

As regards both parts 2) and 4) of the allegation, the Ombudsman has not found maladministration. As regards part 3) of the allegation, the Ombudsman finds that there are no grounds for further inquiries into this aspect of the allegation. The complainant and the Commission will be informed of this decision.

Further remark

It would be appropriate for the Commission to amend its 2002 Communication, which lays down its rules on public consultation in relation to legislative proposals, to provide more specific guidance on the limited circumstances in which, exceptionally, the standard minimum level of public consultation need not be undertaken.

 

Emily O'Reilly

Strasbourg, 22/09/2015

 

[1]http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013PC0627&qid=1401294158152&from=EN

[2] http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-13-484_en.htm

[3] Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology.

[4] http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/03/150304-roaming-and-open-internet-council-ready-for-talks-with-ep/

[5] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52002DC0704&from=EN

[6] http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/commission_guidelines/docs/iag_2009_en.pdf

[7] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC0543&from=EN

[8] The 2002 Communication on page 15 explicitly states that "When consulting on major policy initiatives the Commission will be guided by the general principles and minimum standards set out in this document. .... Neither the general principles nor the minimum standards are legally binding".

[9] These five minimum standards are described in more detail on pages 19 to 22 of the 2002 Communication.

[10] Page 11 of the 2002 Communication.

[11] The Ombudsman notes that, in the light of concerns expressed for longer consultation periods, the 8 weeks period provided for in the 2002 Communication was extended to 12 weeks (namely 3 months) in the Communication on Smart Regulation (Communication COM(2010) 543 final of 8 October 2010). The 12 weeks consultation period applied as from 2012.

[12] European Parliament Resolution on the White Paper on Governance, A5-0399/2001

[13] http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/iab/iab_en.htm

[14] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52013SC0331&from=EN

[15] The Commission also pointed out that the details provided in the complaint seemed to suggest that the complainant may have had direct access to internal documents which are not publicly available.