Haluatko tehdä kantelun
EU:n toimielimestä tai elimestä?

Miten käsittelemme kanteluja

Tässä kaaviossa esitellään pääpiirteissään prosessi, jonka mukaan oikeusasiamies käsittelee kantelut.

 • Kantelu otetaan vastaan

  • Oikeusasiamiehen toimisto tarkastaa,
   käynnistetäänkö tutkimus.

   • Tutkimus käynnistetään

    Kantelun tekijälle ilmoitetaan kirjeitse.

    • Tutkimus

     Oikeusasiamies arvioi kantelun ja voi
     – pyytää toimielintä tai elintä vastaamaan tai antamaan lisätietoja
     – järjestää tapaamisen toimielimen tai elimen kanssa ja/tai tehdä tarkastuksen toimielimessä tai elimessä
     – pyytää kantelun tekijältä tietoa tai huomautuksia.

     • Kantelu voidaan ratkaista nopeasti

      • Ratkaisuehdotus

       Jos toimielin hyväksyy sen, asia on sovittu.

     • Oikeusasiamies havaitsee hallinnollisen epäkohdan

      • Oikeusasiamies antaa suosituksia
       hallinnollisen epäkohdan ratkaisemiseksi

       Toimielin antaa lausunnon kolmen kuukauden kuluessa. Kantelun tekijä voi esittää huomautuksia.

       • Päätös menettelyn päättämisestä

        Esitetään lopulliset havainnot, esimerkiksi seuraavat:
        – suositukset on hyväksytty
        – ongelmaan on puututtu
        – hallinnollinen epäkohta on poistettu
        – järjestelmiä/menettelyjä on parannettu.

     • Oikeusasiamies ei havaitse hallinnollista epäkohtaa

   • Ei tutkimusta

    – Ongelma ei kuulu oikeusasiamiehen toimivaltaan.
    – Kantelua ei voida ottaa käsiteltäväksi (esimerkiksi siksi, että kantelun esittäjä ei ole ensin yrittänyt ratkaista asiaa suoraan EU:n toimielimen tai elimen kanssa).
    – Tietoja puuttuu.
    – Toinen elin pystyy puuttumaan asiaan paremmin.