• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Tiivistelmä päätöksestä asiassa 2216/2017/AMF, joka koskee Euroopan komission kieltäytymistä antamasta yleisölle mahdollisuutta tutustua asiakirjoihin ja tietoihin, jotka liittyvät tapaamisiin komission jäsenten kanssa

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  2216/2017/AMF
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 16.1.2018 - Päätökset, pvm 16.1.2018
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio

Asia koski pyyntöä antaa yleisölle mahdollisuus tutustua asiakirjoihin, nimittäin kirjallisiin selostuksiin George Sorosin ja Euroopan komission jäsenten välisistä tapaamisista tai niiden pöytäkirjoihin.

Komissio ilmoitti kantelijalle, ettei sillä ollut sellaisia asiakirjoja. Komissio antoi kantelijalle kuitenkin linkkejä verkkosivustoille, joilla se oli julkaissut joitakin tietoja tapaamisten sisällöstä, paikasta ja päivämääristä. Kantelija katsoi, että komissio ei ollut käsitellyt pyyntöä asianmukaisesti.

Oikeusasiamies tutki asiaa eikä havainnut mitään hallinnollista epäkohtaa siinä, miten komissio oli käsitellyt asiakirjoihin tutustumista koskevaa pyyntöä.