• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Väitetty kieltäytyminen antamasta yksityiskohtaista selvitystä kantelijan kirjallisen kokeen arvostelusta

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  2050/2011/RT
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 26.10.2011 - Päätökset, pvm 11.12.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto
  • Lainsäädäntöala :  Yleiset sekä varainhoitoa ja toimielimiä koskevat asiat
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Päätösten perustelemisvelvollisuus ja valitusmahdollisuuksien osoittaminen [18 ja 19 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Kilpailut ja valintamenettelyt (työharjoittelijat mukaan lukien)
Written test
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib © Sergei Butorin

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 2050/2011/RT EU:n henkilöstövalintatoimistoa (EPSO) vastaan

Kantelija, joka on Maltan kansalainen, osallistui EU:n henkilöstövalintatoimiston (EPSO) järjestämään kilpailuun, jossa haettiin maltaa äidinkielenään puhuvia käännösyksikön päälliköitä. Hän valitti Euroopan oikeusasiamiehelle, että EPSO oli arvioinut hänen kirjallisen kokeensa virheellisesti ja ettei hän ollut saanut siltä yksityiskohtaista selvitystä kokeessa olleista virheistä.

Lausunnossaan EPSO huomautti lähettäneensä kantelijalle kirjallisen kokeen jäljennöksen ilman korjausmerkintöjä sekä valintalautakunnan kokeesta laatiman arviointilomakkeen. Arviointilomakkeessa mainitaan kriteerit, joiden perusteella ehdokkaan suoritusta on arvioitu. EPSO selitti tarkemmin valintalautakunnan noudattamaa menettelyä. Se korosti, että hakijan pistemäärän ilmoittaminen riittää valintalautakunnan päätöksen perusteluksi.

Oikeusasiamies piti EPSOn vastausta riittämättömänä, koska siinä ei selitetty, miksei valintalautakunta ollut eritellyt kantelijan kustakin kirjallisen kokeen arviointilomakkeessa mainitusta kriteeristä saamia pistemääriä, vaikka EPSO oli sitoutunut tähän oikeusasiamiehen oma-aloitteisen tutkinnan OII/5/2005/PB yhteydessä. Näin ollen oikeusasiamies ehdotti sovintoratkaisuna, että EPSO toimittaisi kantelijalle erittelyn kunkin arviointilomakkeessa mainitun kriteerin perusteella annetuista pistemääristä. EPSO kuitenkin hylkäsi oikeusasiamiehen ehdottaman sovintoratkaisun. Oikeusasiamies katsoi, ettei EPSO ollut perustellut asianmukaisesti sitä, miksi arviointilomakkeessa ei eritelty pistemääriä. Hän päätti asian käsittelyn esittämällä kriittisen huomautuksen.