• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Hankkeeseen liittyneiden tukikelvottomien kulujen takaisinperintä

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  901/2011/OV
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 1.6.2011 - Päätökset, pvm 24.10.2012, 24.10.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Yleiset sekä varainhoitoa ja toimielimiä koskevat asiat
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Lainmukaisuus [4 artikla EHHS],Oikeudenmukaisuus [11 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Hankintasopimusten tekeminen ja avustusten myöntäminen,Sopimusten täytäntöönpano
Money
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib ©

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 901/2011/OV (luottamuksellinen) Euroopan komissiota vastaan

Kantelija osallistui hankkeeseen, jota komissio rahoitti kuudennesta tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmasta. Ulkopuolisen tilintarkastuksen teetettyään komissio totesi, että muutamat kantelijan ilmoittamat kulut, lähinnä kolmansina osapuolina olleiden sijoitusasiantuntijoiden osallistumisesta aiheutuneet kulut, eivät olleet tukikelpoisia. Tarkastuksessa paljastui, ettei kyseisten summien tosiasiallisesta käyttämisestä kattamaan kolmansina osapuolina olleiden sijoitusasiantuntijoiden kulut ollut näyttöä. Komissio päätti näin ollen periä kantelijalta takaisin 51 356 EUR.

Kantelija kääntyi Euroopan oikeusasiamiehen puoleen ja väitti, että komission näkemys oli perusteeton ja epäoikeudenmukainen. Kantelija väitti toimineensa vilpittömässä mielessä ja hankekoordinaattorilta saamiensa tietojen perusteella. Kantelijan mukaan koordinaattori oli kertonut komission hyväksyneen järjestelmän, jonka mukaan kantelija voi hakea rahoitusta 400 EUR päivässä sijoitusasiantuntijaa kohti ilman, että sen tarvitsisi tosiasiassa maksaa asiantuntijoille. Kantelija vaati näin ollen, että komission olisi sen sijaan perittävä kyseiset määrät takaisin koordinaattorilta.

Komissio vahvisti lausunnossaan, että koska näyttöä kyseisten kulujen tosiasiallisesta aiheutumisesta kantelijalle ei ollut, kulut olivat tukikelvottomia.

Oikeusasiamiehen mielestä komission päätelmä kulujen tukikelvottomuudesta oli asianmukainen. Hän toi lisäksi esiin, ettei koordinaattori ollut komission edustaja eivätkä koordinaattorin lausunnot sitoneet komissiota, jos niitä ei ollut annettu komission nimenomaisten ohjeiden perusteella. Tällaisia nimenomaisia ohjeita ei ollut annettu. Oikeusasiamies ei siis havainnut hallinnollista epäkohtaa, vaan päätti asian käsittelyn.