• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Julkisia kuulemisia koskeva Euroopan komission kielikäytäntö

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  640/2011/AN
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 14.4.2011 - Suositus 24.11.2011 - Päätökset, pvm 4.10.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Verotus
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Syrjinnästä pidättäytyminen [5 artikla EHHS],Suhteellisuus [6 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Institutionaaliset, politiikka- ja muut asiat
Multi-language keyboard
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib ©

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 640/2011/AN Euroopan komissiota vastaan

Kantelija, joka on espanjalainen asianajaja, kanteli Euroopan oikeusasiamiehelle siitä, että Euroopan komissio oli julkaissut erään julkisen kuulemisen vain englanniksi.

Oikeusasiamies aloitti tutkimuksen sekä siitä, ettei kantelijan mainitsemaa kuulemista ollut saatavilla muilla kielillä kuin englanniksi, että siitä, millaista kielikäytäntöä komissio yleisesti noudatti julkisissa kuulemismenettelyissä. Oikeusasiamiehen tutkimuksessa paljastui, että vain harvoja julkisia kuulemisia järjestettiin kaikilla EU:n virallisilla kielillä. Kielikäytännöt eivät myöskään olleet ennustettavissa, sillä useat suurelle yleisölle suunnatut kuulemiset järjestettiin vain yhdellä tai muutamalla kielellä. Tätä voidaan pitää hallinnollisena epäkohtana.

Oikeusasiamies esitti komissiolle suositusluonnoksen, jonka mukaan sen olisi julkaistava kaikki kuulemisensa kaikilla EU:n virallisilla kielillä tai toimitettava kansalaisille pyynnöstä käännös. Hän suositteli myös, että komissio laatisi selkeät, objektiiviset ja järkevät ohjeet perussopimuksen mukaisten kielten käyttämisestä julkisissa kuulemisissa ja antaisi nämä kansalaisten tietoon.

Komissio hylkäsi oikeusasiamiehen ensimmäisen suositusluonnoksen. Toisesta suositusluonnoksesta se pani merkille oikeusasiamiehen huomautukset epäjohdonmukaisuuksista virallisten kielten käytössä ja lupasi johdonmukaistaa julkisiin kuulemisiin liittyvää kielikäytäntöä. Oikeusasiamiehen mielestä komissio ei pannut hänen suositusluonnoksiaan asianmukaisesti täytäntöön. Koska Euroopan parlamentti oli juuri antanut päätöslauselman julkisista kuulemisista ja niiden saatavuudesta kaikilla EU:n kielillä, joka kattoi oikeusasiamiehen suositusluonnosten soveltamisalan, oikeusasiamiehen mielestä erityiskertomuksen antaminen parlamentille ei ollut tarpeen. Hän päätti näin ollen tutkimuksen antamalla kriittisen huomautuksen. Oikeusasiamies ilmoitti parlamentille päätöksestään, jotta se voitaisiin ottaa huomioon parlamentin arvioidessa komission vastausta päätöslauselmaansa.