• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Oikeus tutustua rikkomismenettelyä koskeviin asiakirjoihin

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  292/2011/AN
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 11.3.2011 - Päätökset, pvm 16.10.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Maatalous
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Asiakirjapyynnöt [23 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Komissio perustamissopimusten valvojana: SEUT:n 258 artikla (aiempi EY-sopimuksen 226 artikla),Tietojen ja asiakirjojen saantia koskevien pyyntöjen käsitteleminen (avoimuus)
A pile of documents marked "top secret"
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib ©

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 292/2011/AN Euroopan komissiota vastaan

Kantelija on Espanjan hevoskasvattajien yhdistys, joka oli kannellut Euroopan komissiolle Espanjan jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämisestä. Kantelija pyysi komissiolta, että saisi tutustua muutamiin asiakirjoihin, jotka liittyivät jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevaan kanteluun. Komission mielestä asiakirjojen paljastaminen vahingoittaisi sen tutkintatoimien tarkoitusten suojaa, joten se epäsi kantelijan hakemuksen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 4 artiklan 2 kohdan kolmannen luetelmakohdan nojalla. Kantelija ei saanut komission vastausta, joten se lähetti vahvistavan hakemuksen. Koska kantelija ei saanut vastausta myöskään vahvistavaan hakemukseen, se kääntyi Euroopan oikeusasiamiehen puoleen.

Oikeusasiamiehen mielestä komissio oli vedonnut väärin perustein edellä mainittuun poikkeukseen hylätessään kantelijan hakemuksen. Hän esitti näin ollen komissiolle sovintoratkaisuehdotuksen ja ehdotti, että komissio antaisi pyydetyt asiakirjat tutustuttaviksi. Komissio hyväksyi oikeusasiamiehen sovintoratkaisuehdotuksen ja antoi kaksi kolmesta asianomaisesta asiakirjasta kokonaan tutustuttaviksi. Kolmannen asiakirjan osalta komissio ilmoitti, että sen olisi kysyttävä asiasta ensin Espanjan viranomaisilta, koska asiakirja oli niiltä peräisin.

Oikeusasiamies totesi näin ollen, että sovintoratkaisuun oli päästy. Hän ilmoitti myös luottavansa siihen, että komissio saisi neuvoteltua Espanjan viranomaisten kanssa kohtuullisessa ajassa ja ilmoittaisi kantelijalle perustellun päätöksensä asiakirjan tutustuttavaksi antamisesta mahdollisimman pian sen jälkeen.