• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Lisääntynyttä mehiläiskuolleisuutta koskevien asianmukaisten toimien väitetty laiminlyönti

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  512/2012/BEH
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 28.3.2012 - Päätökset, pvm 2.10.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Maatalous
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Lainmukaisuus [4 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Institutionaaliset, politiikka- ja muut asiat
Bee
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib ©

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 512/2012/BEH Euroopan komissiota vastaan

Komissio on hyväksynyt tiettyjen tuholaismyrkkyjen nk. neonikotinoidien käytön kasvinsuojelutarkoituksissa. Asiaa koskeva asetus edellyttää aineiden hyväksynnän tarkastusprosessia tapauksissa, joissa uuden tieteellisen näytön perusteella voidaan osoittaa, että aineet voivat olla uhkana eläinten terveydelle ja näin ollen eivät enää täytä hyväksymisvaatimuksia.

Vuoden 2012 maaliskuussa Itävallan oikeusasiamiehen päättävä elin kääntyi Euroopan oikeusasiamiehen puoleen tuoden esiin mehiläishoitajien havainnot ja uuden tieteellisen näytön, jonka perusteella tiettyjen neonikotinoidien on osoitettu lisänneen mehiläiskuolemia viime vuosina. Tätä taustaa vasten kantelija väitti, että komissio – uudesta tieteellisestä näytöstä huolimatta - ei ollut ryhtynyt asianmukaisiin toimenpiteisiin käsitelläkseen tiettyihin neonikotinoideihin liittyviä mehiläiskuolemia. Kantelija vaati, että komission on ryhdyttävä asianmukaisiin toimiin mehiläiskuolemia koskevassa kysymyksessä.

Lausunnossaan komissio ilmoitti seuraavansa tarkasti uusinta tieteellistä kehitystä ja, että se otti huhtikuussa 2012 tarkasteltavaksi kaikki riskinarvioinnit neonikotinoidien vaikutuksista mehiläisiin. Arvioinnin toteuttaa Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA). Komissio totesi myös, että EFSAn arvioinnin odotetaan valmistuvan 31. joulukuuta 2012 mennessä. Huomautuksissaan kantelija oli tyytyväinen komission päätökseen arvioinnin aloittamisesta, ja hän ilmaisi toiveikkuutensa sen suhteen, että mehiläiskuolemiin liittyvässä vakavassa asiassa saataisiin aikaan myönteisiä ratkaisuja. Kantelija pyysi myös oikeusasiamiestä ilmoittamaan hänelle arviointimenettelyn tuloksista.

Ottaen huomioon komission suorittamat toimenpiteet, kuten arvioinnin aloittamisen, ja kantelijan huomautukset oikeusasiamies katsoi komission sopineen asiasta kantelijaa tyydyttävällä tavalla ja piti asiaa loppuun käsiteltynä. Oikeusasiamies pyysi samalla komissiota ilmoittamaan hänelle arviointimenettelyn tuloksista.