• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Henkilötietoja sisältävään raporttiin tutustumista koskeva pyyntö

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  682/2010/TN
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 27.5.2010 - Päätökset, pvm 9.7.2012, 9.7.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Tiede, informaatio, koulutus ja kulttuuri
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Päätösten perustelemisvelvollisuus ja valitusmahdollisuuksien osoittaminen [18 ja 19 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Tietojen ja asiakirjojen saantia koskevien pyyntöjen käsitteleminen (avoimuus)
Cambridge University
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib © Anthony Baggett

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 682/2010/(TS)TN Euroopan komissiota vastaan

Kantelu koskee komission kieltäytymistä antamasta vapaasti yleisön tutustumista varten Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusrekisterin EQARin perustamisvalmisteluja koskevaa loppuraporttia, jonka Euroopan korkeakoulutuksen laadunvarmistusyhdistys ENQA oli sille toimittanut.

Oikeusasiamies totesi, että komissiolla oli periaatteessa oikeus kieltäytyä antamasta henkilötietoja sisältävää raportin osiota tutustuttavaksi, sillä kantelija ei ollut perustellut kyseisten henkilötietojen siirron tarpeellisuutta. Oikeusasiamies esittikin sovintoratkaisuna, että komissio harkitsisi uudelleen sallivansa raportin muihin osioihin tutustumisen.

Komissio ei ollut täysin samaa mieltä sovintoratkaisusta. Oikeusasiamies totesi vielä, ettei komissio ollut esittänyt vakuuttavia perusteluja sille, miksei se voisi antaa raportin tiettyä osiota osittain tutustuttavaksi. Kyse oli hallinnollisesta epäkohdasta, joten oikeusasiamies antoi kriittisen huomautuksen.

Oikeusasiamies esitti myös lisähuomautuksen, jonka tarkoituksena oli, että asiaankuuluvista menettelyistä tarjottaisiin enemmän tietoa henkilöille, jotka pyytävät saada tutustua henkilötietoja sisältäviin asiakirjoihin.