• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Komissio suostuu muuttamaan ennakkovaroitusjärjestelmää

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  OI/3/2008/FOR
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 29.10.2008 - Suositus 16.12.2011 - Päätökset, pvm 6.7.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Yritysoikeus
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Lainmukaisuus [4 artikla EHHS],Oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista mielipiteensä [16 artikla EHHS],Tietopyynnöt [22 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Sopimusten täytäntöönpano
Pair of translucent blue dice
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib ©

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun OI/3/2008/FOR Euroopan komissiota vastaan

Euroopan komission ennakkovaroitusjärjestelmä on tietokonepohjainen tietojärjestelmä, jonka avulla pyritään yksilöimään EU:n taloudellisiin etuihin ja maineeseen kohdistuvat “uhat”. Ennakkovaroitusjärjestelmän ansiosta tarjouskilpailuja käsittelevä komission henkilöstö voi esimerkiksi tarkistaa, epäilläänkö ketään tarjousten esittäjää petoksesta. Vastaanotettuaan useita kanteluita ennakkovaroitusjärjestelmän toiminnasta oikeusasiamies käynnisti tutkimuksen, jonka yhteydessä järjestettyyn julkiseen kuulemiseen monet sidosryhmät osallistuivat. Eräs kuulemisessa esiin otetuista huolenaiheista oli se, ettei tietojen tallentamisesta ennakkovaroitusjärjestelmään ilmoiteta järjestelmällisesti asianomaisille yksityishenkilöille ja yrityksille. Osanottajat väittivät myös, ettei tällaisten tietojen poistamiseen tähtäävistä muutoksenhakukeinoista ollut tiedotettu riittävän selkeästi.

Komissio vahvisti lausunnossaan, ettei ennakkovaroitusjärjestelmään merkityille yhteisöille yleensä ilmoiteta asiasta. Se totesi myös, ettei järjestelmään sisälly mitään virallista muutoksenhakukeinoa.

Oikeusasiamies totesi lopuksi, ettei tiettyjen ennakkovaroitusjärjestelmän varoitusten soveltamisalaa ole määritetty selkeästi. Hän kehotti komissiota varmistamaan oikeuden tulla kuulluksi ennen päätöstä, joka koskee henkilöä tai yritystä koskevien tietojen tallentamista ennakkovaroitusjärjestelmään. Oikeutta saada tutustua tietoihin olisi kunnioitettava. Lisäksi henkilöille tai yrityksille, joita asia koskee, olisi tiedotettava näiden oikeudesta kannella oikeusasiamiehelle tai mahdollisuudesta käyttää oikeussuojakeinoja.

Vastauksessaan suositusluonnokseen komissio totesi, että se pyrkii esittämään tarkistetun päätöksen ennakkovaroitusjärjestelmästä vuonna 2013. Tarkistettu päätös laaditaan ottamalla huomioon sekä oikeusasiamiehen suositusluonnos että Euroopan unionin tuomioistuimelle (ennakkovaroitusjärjestelmää koskevassa) asiassa Planet tehdyn valituksen tulos.

Oikeusasiamies sai päätökseen ennakkovaroitusjärjestelmän uudistamista koskevan komission sitoumuksen perusteella käynnistetyn tutkimuksensa. Hän teki kuitenkin lisähuomautuksen, jossa hän kehotti komissiota varmistamaan, että se toteuttaa ennakkovaroitusjärjestelmän uudistamista edeltävän ajanjakson kuluessa myös perusoikeuksia suojelevia toimenpiteitä.