• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Oikeudenmukaisuuden ja asianmukaisuuden väitetty noudattamatta jättäminen valintamenettelyssä

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  328/2011/TN
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 23.3.2011 - Päätökset, pvm 18.4.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus
  • Lainsäädäntöala :  Yleiset sekä varainhoitoa ja toimielimiä koskevat asiat
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Oikeudenmukaisuus [11 artikla EHHS],Päätöksenteon kohtuullinen määräaika [17 artikla EHHS],Päätöksen antaminen tiedoksi [20 artikla EHHS] ,Huolellisuusvelvollisuus
  • Käsiteltävä asia :  Kilpailut ja valintamenettelyt (työharjoittelijat mukaan lukien)
3D rendering of happy man and sad men
Tekijä: Yotakarn Saelee
Tekijänoikeus: Stocklib © Yotakarn Saelee

Tiivistelmä Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskusta (ECDC) vastaan tehtyä kantelua 328/2011/TN koskevasta päätöksestä

Kantelu koskee valintamenettelyä, jossa Euroopan tautien ehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC) palkkasi talousavustajan (sopimussuhteinen toimihenkilö) ja johon kantelija osallistui.

Euroopan oikeusasiamiehelle osoittamassaan kantelussa kantelija väitti, ettei ECDC ollut noudattanut valintamenettelyssä asianmukaisuutta eikä oikeudenmukaisuutta.

Oikeusasiamies havaitsi ECDC:n menettelyssä useita virheitä. Ensin valintalautakunta päätti  virheellisesti olla huomioimatta  tärkeän kirjallisen testin. Toiseksi vaatimuksesta, jonka mukaan hakijoiden oli saatava  vähintään 70 prosentin pistemäärä, ei koskaan ilmoitettu hakijoille. Oikeusasiamies katsoi myös, ettei ECDC ilmoittanut hakijoille asianmukaisesti menettelyn tulosta. Oikeusasiamies teki havaintojensa perusteella sovintoratkaisuehdotuksen eri vaiheista, jotka ECDC voisi toteuttaa asian korjaamiseksi käsiteltävänä olevan valintamenettelyn ja tulevien menettelyjen suhteen.

Oikeusasiamies pani tyytyväisenä merkille ECDC:n yleisen myönteisen suhtautumisen sovintoratkaisuehdotukseen. Näin ollen hän päätti asian käsittelyn toteamalla, ettei lisätutkimuksia tarvittu. Hän teki myös  tulevia parannuksia koskevia ehdotuksia.