• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Väitetty huolimattomuus oikeudenloukkauksesta tehdyn kantelun käsittelyssä

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  930/2010/CK
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 28.6.2010 - Päätökset, pvm 27.4.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Verotus
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Päätösten perustelemisvelvollisuus ja valitusmahdollisuuksien osoittaminen [18 ja 19 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Komissio perustamissopimusten valvojana: SEUT:n 258 artikla (aiempi EY-sopimuksen 226 artikla)
Car
Tekijä: European Ombudsman/Sambotte Arts Graphiques
Tekijänoikeus: European Union

Tiivistelmä päätöksestä kanteluun 930/2010/(ANA)CK Euroopan komissiota vastaan

Kantelija valitti Euroopan oikeusasiamiehelle, että Euroopan komissio ei käsitellyt asianmukaisesti hänen kanteluaan oikeudenloukkauksesta; sen mukaan Kypros rikkoi EU:n lainsäädäntöä vaatiessaan kahden veron maksamista maahantuodusta käytetystä autosta. Toinen veroista oli kantelijan mukaan valmistevero.

Maaliskuussa 2011 oikeusasiamies teki sovintoratkaisuehdotuksen ja pyysi komissiota tutkimaan uudelleen kantelun oikeudenloukkauksesta Kyprosta vastaan. Vastauksessaan komissio totesi lähettäneensä Kyprokselle 7. huhtikuuta 2011 virallisen huomautuksen siitä, että veroista toinen ei ollut täysin sopusoinnussa SEUT 110 artiklan kanssa. Komissio lisäsi, että se tutkii parhaillaan toista autoverotusta koskevaa Kyproksen lainsäädännön näkökohtaa vanhemman tapauksen (asia 2005/4093) yhteydessä. Komissio totesi myös, että se pitäisi kantelijan ajan tasalla näihin tapauksiin liittyvistä mahdollisista lisätoimista.

Oikeusasiamies piti lisätutkimuksia aiheettomina, koska kantelijan oikeudenloukkauksen asiasisältö saa komissiolta tarvittavaa huomiota. Auttaakseen komissiota parantamaan edelleen menettelyjään oikeusasiamies esitti kaksi lisähuomautusta.