• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Kustannusten perintä

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  53/2010/OV
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 29.1.2010 - Päätökset, pvm 28.3.2012, 28.3.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Sijoittautumisoikeus ja palvelujen tarjoamisen vapaus
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Oikeudenmukaisuus [11 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Hankintasopimusten tekeminen ja avustusten myöntäminen
money and calculator
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib © Pavel Siamionau

Tiivistelmä päätöksestä, joka koskee kantelua 53/2010/OV Euroopan komissiota vastaan

Kantelija on flaamilainen kansalaisjärjestö Vluchtelingenwerk Vlaanderen, joka tarjoaa apua pakolaisille. Se sai Euroopan komissiolta avustusta toteuttaakseen erään hankkeen Kongon demokraattisessa tasavallassa. Vuoden 2004 syyskuussa kantelija lähetti komissiolle sähköpostiviestin ja kirjeen, joissa se pyysi komission hyväksyntää vaihtoehtoiselle, yksinkertaistetulle tavalle ilmoittaa hankkeen kustannuksista, myös hankkeeseen osallistuneiden paikallisten urakoitsijoiden kustannuksista. Komission yhteyshenkilö vastasi sähköpostiviestissä seuraavasti: "Hereby, ..., I give you our agreement ..." (täten … annan teille suostumuksemme). Jälkitarkastuksen jälkeen komissio päätti kuitenkin periä kantelijalta takaisin 150 000 EUR sillä perusteella, että asiaan liittyviä kustannuksia ei ollut ilmoitettu avustussopimuksen määräysten mukaisesti. Kantelijan mukaan kyseiset kustannukset oli kuitenkin ilmoitettu vaihtoehtoisella kustannusten ilmoittamisen menetelmällä, jonka komissio oli hyväksynyt. Kantelija teki sitten Euroopan oikeusasiamiehelle kantelun, jonka mukaan komissio oli loukannut perustellun luottamuksen periaatetta, kun se ei ollut ottanut huomioon kustannusten ilmoittamisen menetelmää, josta sen kanssa oli sovittu.

Lausunnossaan komissio väitti, että sen yhteyshenkilön lähettämä sähköpostiviesti ei merkinnyt muutosta avustussopimukseen. Oikeusasiamies katsoi kuitenkin, että kyseinen sähköpostiviesti merkitsi kantelijan ehdottaman vaihtoehtoisen kustannusten ilmoittamisen menetelmän hyväksymistä ja että siten voitiin ainakin perustella väitettä, että komissio oli suostunut luopumaan asiaa koskevista avustussopimuksen osista salliakseen kantelijan käyttää vaihtoehtoista kustannusten ilmoittamisen menetelmää. Niinpä hän teki komissiolle sovintoratkaisuehdotuksen, jossa hän pyysi sitä tarkastamaan – ottaen huomioon hankkeen paikallisten urakoitsijoiden kustannukset – oliko, ja jos oli, niin missä määrin, kantelija noudattanut vaihtoehtoista kustannusten ilmoittamisen menetelmää oikein, ja sen perusteella harkitsemaan vastaavan summan maksamista kantelijalle.  Komissio hyväksyi sovintoratkaisuehdotuksen ja totesi, että niissä hankkeissa, joissa kantelija on noudattanut vaihtoehtoista kustannusten ilmoittamisen menetelmää oikein, se katsoisi vastaavat kustannukset tukikelpoisiksi ja suorittaisi lisämaksun.

Toukokuussa 2012 kantelija ilmoitti oikeusasiamiehelle, että se oli saanut komissiolta 104 842 EUR suuruisen maksun, ja kiitti oikeusasiamiestä hänen väliintulostaan.