• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Rikkomusta koskevan kantelun väitetty epäasianmukainen käsittely

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
  • Kanteluasia :  773/2011/OV
    Tutkittavaksi otetut kantelut, pvm 12.4.2011 - Päätökset, pvm 18.1.2012
  • Asiaan liittyvät toimielimet :  Euroopan komissio
  • Lainsäädäntöala :  Työvoiman vapaa liikkuvuus ja sosiaalipolitiikka
  • Väitettyjen hallinnollisten epäkohtien tyypit – (i) seuraavien rikkominen tai (ii) seuraaviin liittyvien velvollisuuksien rikkominen :  Lainmukaisuus [4 artikla EHHS],Päätöksenteon kohtuullinen määräaika [17 artikla EHHS]
  • Käsiteltävä asia :  Komissio perustamissopimusten valvojana: SEUT:n 258 artikla (aiempi EY-sopimuksen 226 artikla)
EU map
Tekijä:
Tekijänoikeus: Stocklib © Stephen Finn

Yhteenveto Euroopan komissiota vastaan tehtyä kantelua 773/2011/OV (luottamuksellinen) koskevasta päätöksestä

Kantelija, joka on Libanonin kansalaisen kanssa naimisissa oleva Saksan kansalainen, teki komissiolle tammikuussa 2008 rikkomusta koskevan kantelun, jossa hän väitti, että Yhdistynyt kuningaskunta oli rikkonut Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella annetun direktiivin 2004/38/EY 5 artiklan 2 kohtaa. Hän perusteli kantelunsa sillä, että Yhdistynyt kuningaskunta vaati hänen vaimoltaan viisumin maahantuloa varten.

Kantelija kanteli maaliskuussa 2011 oikeusasiamiehelle ja väitti, ettei komissio ollut käsitellyt hänen rikkomusta koskevaa kanteluansa asianmukaisesti. Hän väitti, ettei hänen tekemäänsä kantelua ollut käsitelty lainkaan kuluneiden kolmen vuoden aikana (hän totesi saaneensa komissiolta vastaukseksi ainoastaan 14. huhtikuuta 2008 päivätyn kirjeen).

Oikeusasiamiehelle antamassaan vastauksessa komissio selvitti kantelun johdosta toteuttamiaan toimenpiteitä. Niihin kuului Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille kesäkuussa 2011 lähetetty virallinen ilmoitus. Komissio esitti myös yhteenvedon yhteensä yhdeksästä kirjeestä, jotka se oli lähettänyt kantelijalle huhtikuun 2008 ja syyskuun 2011 välisenä aikana.

Oikeusasiamies totesi, että vastoin kantelijan väitteitä komissio oli toteuttanut toimenpiteitä rikkomusta koskevan kantelun johdosta ja lähettänyt kantelijalle useita vastauksia asiasta. Oikeusasiamies totesi, ettei kantelua ollut tarpeen tutkia tämän enempää.