• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Verkoston jäsenten tiedustelut

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Oikeusasiamies Emily O'Reilly hyväksyi 12. lokakuuta 2015 uuden strategia-asiakirjan Euroopan oikeusasiamiesten verkoston uudistamisesta (Reforming the European Network of Ombudsmen), joka välitettiin ja jaettiin kaikille verkoston jäsenille. Oikeusasiamies huomautti seuraavaa: ”Tiedustelumenettelyssä Euroopan oikeusasiamies auttaa verkoston jäseniä hankkimalla EU:n toimielimiltä asiantuntijavastauksia, ja sen avulla monien kansallisten ja alueellisten oikeusasiamiesten tutkimukset on saatu ratkaistua tavalla, joka ei olisi ollut muussa tapauksessa mahdollista.

Tiedustelumenettelystä on kuitenkin tullut hankala ja aikaa vievä. Siksi Euroopan oikeusasiamies uudistaa menettelyä sisäisesti nopeuttamalla käsittelyä nopeampien tulosten aikaan saamiseksi. Tämä tarkoittaa, että verkostoon kuuluvat toimistot voivat esittää tiedusteluja entiseen tapaan, mutta saavat vastauksensa riittävän ajoissa pystyäkseen käyttämään sitä omissa tutkimuksissaan.”

Euroopan oikeusasiamies on päättänyt, että hänen toimistonsa tutkimusyksikkö 1 huolehtii kaikista kansallisten oikeusasiamiesten esittämistä tiedusteluista käyttämällä nopeutettua menettelyä (ks. alla) suhteessa Euroopan komissioon.

Nopeutetussa menettelyssä on seuraavat vaiheet:

· Kansallisen oikeusasiamiehen toimiston tapauksenkäsittelijä tai muu valtuutettu henkilö toimittaa tiedustelun joko suoraan sähköpostitse Euroopan oikeusasiamiehen toimiston yksikön 1 päällikön sähköpostiosoitteeseen tai käyttämällä sähköistä tiedustelulomaketta jäljempänä kuvatulla tavalla.

· Yksikkö 1 analysoi tiedustelun enintään kahden työpäivän kuluessa.

· Tiedustelussa esille otettuun EU:n oikeutta koskevaan kysymykseen liittyvä lausuntopyyntö lähetetään komission tai muun asiaankuuluvan toimielimen, elimen tai laitoksen pääsihteeristölle.

· Asiaankuuluvan komission pääosaston yksikkö tai muu toimielin, elin tai laitos lähettää vastauksensa Euroopan oikeusasiamiehelle pääsihteeristön koordinoimana mahdollisuuksien mukaan kahden viikon kuluessa.

· Yksikkö 1 tarkistaa seuraavan työpäivän aikana, että vastaus on kattava.

· Jos tiedusteluun annettu vastaus ei edellytä uutta yhteydenottoa komissioon tai muuhun toimielimeen, elimeen tai laitokseen, tiedustelun tekijää pyydetään esittämään huomautuksensa seitsemän päivän kuluessa.

· Ellei komissiolta tai muulta toimielimeltä, elimeltä tai laitokselta tarvita uutta lausuntoa, tiedustelumenettely päätetään.

· Tiedustelu ja komission vastaus julkaistaan ENONET-sivuston Tiedustelut-osiossa tiedustelun esittäjän suostumuksella.

Koko menettely saisi kestää enintään 20 työpäivää, ellei komissio pyydä lisäaikaa valmistellakseen vastaustaan.

Yksikkö 1 (tietotekniikkajaosto) uudistaa ENONET-sivuston Tiedustelut-osiota, ja pian verkoston käytettävissä on erityisesti tiedusteluja varten tarkoitettu sähköinen lomake, joka toimitetaan automaattisesti yksikköön 1.

Kansallisten oikeusasiamiesten tekemissä tiedusteluissa sovellettava uusi menettely on ollut käytössä uuden strategian julkaisemisesta lähtien.