Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopan unionin lentoturvallisuusviraston (EASA) vastaamatta jättäminen tiedusteluun ilma-alusten lääkinnällisiä laitteita koskevista päivitetyistä standardeista