Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Euroopan parlamentin vastaamatta jättäminen sähköpostiviestiin, joka koskee aikaa, joka parlamentilla kului hakemusten tuloksesta ilmoittamiseen hakijoille