• Haluan tehdä kantelun
 • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Oikeusasiamiehen henkilökunta

Oikeusasiamiehen henkilökunta

Jotta oikeusasiamies voisi hoitaa kunnolla tehtävät, jotka liittyvät hallinnollisia epäkohtia koskevien kantelujen käsittelyyn 24:lla perussopimuksen kielellä ja kansalaisten tietojen kartuttamiseen oikeusasiamiehen työstä, toimistolla on pätevä ja kielitaitoinen henkilöstö. Osiossa on luettelo kokonaisuudessaan henkilöstön jäsenistä ja heidän työnimikkeistään.

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamiehen kabinetti

Kabinetti työskentelee oikeusasiamiehen suorien ohjeiden mukaisesti. Se neuvoo ja avustaa oikeusasiamiestä hänen näkemyksensä, strategiansa ja tavoitteidensa täytäntöönpanossa.

Kaikki kabinetin jäsenet voivat pyydettäessä seurata oikeusasiamiestä tämän virkamatkoilla sekä auttaa laatimaan puheita, esityksiä tai selvityksiä.

 • Aidan O'Sullivan
  Kabinettipäällikkö
  Kokonaisvastuu oikeusasiamiehen toimintastrategiasta, toimielinten väliset suhteet (myös Euroopan parlamenttiin) sekä kabinetin johtaminen; yhteistyö pääsihteeristön kanssa toimintastrategian täytäntöönpanon vahvistamiseksi; oikeusasiamiehen neuvonantaja viestintä- ja tiedonvälitysasioissa.
 • Fintan Butler
  Vanhempi neuvonantaja
  Oikeusasiamiehen neuvonantaja tutkimuksissa, tutkimusmenettelyissä ja niihin liittyvissä kysymyksissä.
 • Graham Smith
  Vanhempi neuvonantaja
  Kabinetin johtava neuvonantaja asiakirjojen tutustuttavaksi saamiseen liittyvissä asioissa, tietosuojan rajapinta mukaan lukien. Neuvoo Euroopan oikeusasiamiestä ja pääsihteeriä kanteluiden käsittelyssä ja ratkaisuissa. Edustaa Euroopan oikeusasiamiestä korkealla tasolla. Neuvoo Euroopan oikeusasiamiestä Euroopan oikeusasiamiesten verkostoon liittyvissä asioissa sekä kansainvälisiä tietoteknisiä suhteita koskevissa asioissa yhdessä viestintäyksikön kanssa.
 • Silvia Bartolucci
  Sihteeri
  Oikeusasiamiehen kalenteri, virkamatkat ja kokoukset; Tarpeen mukaan väliaikaiset hallintotehtävät.
 • Frederik Hafen
  Avustaja
  Vastaa päivittäisistä suhteista Euroopan parlamenttiin sekä vetoomusvaliokuntaan. Auttaa Euroopan oikeusasiamiehen strategian sisäisessä ja ulkoisessa täytäntöönpanossa, valmistelee myös Euroopan oikeusasiamiehen tiedotustilaisuudet. Vastaa tapauskohtaisesti annettavista hallinnollisista tehtävistä.
 • Caroline Moen
  Kabinettiavustaja
  Vastaa oikeusasiamiehen työohjelman hallinnoinnista; käsittelee kaikki oikeusasiamiehelle tulevat kirjeet ja kutsut; hallinnoi toimiston digitaalista arkistoa; ylläpitää oikeusasiamiehen toimiston sisäistä intranettiä. Vastaa tapauskohtaisesti annettavista hallinnollisista tehtävistä.

Pääsihteeristö

Pääsihteeristö vastaa oikeusasiamiehen toimiston yleisestä johtamisesta ja varmistaa oikeusasiamiehen strategian yleisestä koordinoinnista ja täytäntöönpanosta.
 • Beate Gminder
  Pääsihteeri
 • Peter Dyrberg
  Pääsihteeriä tutkimusasioissa neuvova hallintovirkamies
 • Murielle Richardson
  Pääsihteeriä henkilöstöasioissa ja hallintasyklissä neuvova hallintovirkamies
 • Zygmunt Hrehorowicz
  Hallintoavustaja

Viestintäyksikkö

Viestintäyksikkö tiedottaa suurelle yleisölle, keskeisille kohderyhmille ja muille sidosryhmille oikeusasiamiehen tutkimuksista, avoimuuden edistämiseen liittyvistä toimista, vastuuvelvollisuudesta, luotettavuudesta ja osallistumisesta EU:n keskusteluihin ja politiikan kehittämiseen. Yksikkö vastaa myös strategista viestintää koskevasta neuvonnasta toimiston sisällä ja Euroopan oikeusasiamiesten verkoston toiminnan koordinoinnista.
 • Gundi Gadesmann
  Viestintäpäällikkö
 • Sylvie Debout
  Julkaisusihteeri
 • Elena Kindyni
  Sosiaalisesta mediasta vastaava tiedottaja
 • Audrey Lemonnier
  Viestintäavustaja
 • Jean Lusweti
  Tekstinlaatija ja viestintäavustaja
 • Honor Mahony
  Tiedottaja
 • Carolina Marín Vargas
  Viestintäavustaja
 • Richard More O'Ferrall
  Viestintävastaava
 • Marina Ramazanova
  Viestintäavustaja
 • Gabrielle Sheridan
  Viestintäavustaja
 • Christelle Therouse
  Viestintäavustaja

Yksikkö 1 – Tutkimukset ja tietotekniikka

Tutkimusyksikkö 1:n päätehtävänä on tutkia mahdollisia hallinnollisia epäkohtia oikeusasiamiehen asettamien strategisten tavoitteiden ja prioriteettien mukaisten ratkaisujen löytämiseksi.
Yksikkö 1 on keskeinen tekijä koko toimiston sujuvan toiminnan varmistajana. Se tarjoaa tietoteknistä tukea ja tietoteknisiä ratkaisuja, käsittelee oikeusasiamiehen ja Euroopan oikeusasiamiesten verkoston yhteistyön oikeudellisia näkökohtia ja etsii synergian mahdollisuuksia Euroopan neuvoston ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen kanssa yhteisillä toiminta-aloilla.
 • Marta Hirsch-Ziembińska
  Tutkimus- ja tietotekniikkayksikön päällikkö – yksikkö 1
 • Bruno Alexandre Bismarque-Alcântara
  Hallintoavustaja
 • Maria Depasquale
  Johtava lakimies
 • Inga Jasmontaitė
  Hallintoavustaja
 • Tereza Mandjukova
  Asian käsittelijä
 • Josef Nejedlý
  Juristi
 • Eija Salonen
  Juristi
 • Francesca Gennari
  Harjoittelija
 • Manuela Perez Ivars
  Harjoittelija
Tieto- ja viestintätekniikan toimiala
 • Marc Kamran Amir-Tahmasseb
  Tieto- ja viestintätekniikan toimialan päällikkö
 • Kevin Crespo Gao
  Tietotekninen tukihenkilö
 • Massimo Ezzy
  Tietotekniikkavastaava – järjestelmäkehittäjä
 • Gaël Lambert
  Tietotekniikkavastaava – suuret palvelusovellukset
 • Aurimas Dainius
  Harjoittelija

Yksikkö 2 – Yleisen edun kannalta merkittävien tutkimusten koordinointi

 • Fergal Ó Regan
  Yleisen edun kannalta merkittävien tutkimusten yksikön päällikkö – yksikkö 2
 • Celien Coltura
  Asian käsittelijä
 • Tessa Harris Hess
  Asian käsittelijä
 • Jakub Pawlowicz
  Juristi
 • Catherine Vaudé
  Hallintoavustaja

Yksikkö 3 – Tutkimukset

Tutkimusyksikkö 3:n päätehtävänä on tutkia mahdollisia hallinnollisia epäkohtia ratkaisujen löytämiseksi oikeusasiamiehen strategisten tavoitteiden ja painopisteiden mukaistesti.
 • Lambros Papadias
  Tutkimusyksikön päällikkö – yksikkö 3
 • Antonios Antoniadis
  Johtava lakimies
 • Patricia López Martín
  Juristi
 • Erika Murányi
  Hallintoavustaja
 • Silvia Ticau
  Asian käsittelijä
 • Diana Riochet
  Juristi
 • José Campos Navarro
  Harjoittelija
 • Tania Isacu
  Harjoittelija

Yksikkö 4 – Tutkimukset

Tutkimusyksikkö 4:n päätehtävänä on tutkia mahdollisia hallinnollisia epäkohtia ratkaisujen löytämiseksi oikeusasiamiehen strategisten tavoitteiden ja painopisteiden mukaistesti.
 • Tina Nilsson
  Tutkimusyksikön päällikkö – yksikkö 4
 • Evelyne Coudière
  Hallintoavustaja
 • Nastasja Fuxa
  Juristi
 • Laura Massocchi
  Asian käsittelijä
 • Angela Marcos Figueruelo
  Juristi
 • Jan Stadler
  Juristi
 • Konstantinos Tsaklidis
  Asian käsittelijä
 • Michaela Gehring
  Harjoittelija
 • Sandra Karlsson
  Harjoittelija

Yksikkö 5 – Tutkimukset ja prosessinhallinta

Tutkimusyksikkö 5:n tehtävänä on käsitellä kanteluja ja tutkia mahdollisia hallinnollisia epäkohtia ratkaisujen löytämiseksi oikeusasiamiehen asettamien strategisten tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti. Yksikkö 5 edistää toimiston tehokkuutta käsittelyissä ja rekisteröinnissä funktionaalisen johtamisen avulla sekä tapausten hallintajärjestelmän ja toimiston yleisten rekisterinpitotyökalujen yhteisellä käytöllä. Yksikkö edistää lisäksi oikeusasiamiehen toimistolle osoitettujen tiedonvapautta koskevien pyyntöjen tehokasta käsittelyä, millä on kaksi tarkoitusta: laadukkaiden palveluiden tarjoaminen ulkopuolisille tiedonkäyttäjille ja yhdenmukaisuuden säilyttäminen toimiston sisäisissä käytännöissä tehtäessä ulkopuolisia arvioita tiedonvapauteen liittyvistä asioista.
 • Peter Bonnor
  Tutkimus- ja prosessinhallintayksikön päällikkö – yksikkö 5 – avoimuusvastaava
 • Christophe Bauer
  Yksikönpäällikön avustaja – tapausten hallintaprosessit
 • Séverine Beyer
  Asiakirjahallinnon avustaja
 • Ana Bismarque Gaspar
  Asiakirjahallinnon avustaja
 • Juliano Franco
  Johtava lakimies
 • Daniel Koblencz
  Juristi
 • Hanna Kubiak
  Kanteluiden käsittelijä
 • Oualiba Makhloufia
  Yksikönpäällikön avustaja – asiakirjahallintovastaava
 • Aude Perrot
  Asian käsittelijä
 • Michael Weiskorn
  Asiakirjahallinnon avustaja – tiedonvapausasiat
 • Caroline Zinck
  Asiakirjahallinnon avustaja
 • Marta Barzagli
  Harjoittelija

Strategisten tutkimusten yksikkö

Strategisten tutkimusten yksikön tehtävänä on edistää EU:n hallinnon systeemistä parantamista lähinnä toteuttamalla oma-aloitteisia tutkimuksia ja valvomalla niitä sekä tekemällä yhteistyötä toimielinten, elinten ja toimistojen kanssa oikeusasiamiehen strategiassa ”Kohti vuotta 2019” asetettujen tavoitteiden ja vuotuisessa hallintosuunnitelmassa yksilöityjen prioriteettien mukaisesti.
 • Rosita Hickey
  Strategisten tutkimusten yksikön päällikkö
 • Elpida Apostolidou
  Avustava juristi
 • Tanja Ehnert
  Asian käsittelijä
 • Koen Roovers
  Asian käsittelijä
 • Maximillian Kemp
  Harjoittelija

Henkilöstö-, hallinto- ja talousarvioyksikkö

Henkilöstö-, hallinto- ja talousarvioyksikkö vastaa kaikista oikeusasiamiehen toimitiloihin, välineistöön, henkilöstöön, talousarvioon ja varainhoitoon liittyvistä asioista. Sen tehtävänä on avustaa oikeusasiamiestä ja tarjota osaava henkilökunta, erinomaiset työskentelyolot ja julkisten varojen käyttö mahdollisimman tehokkaasti ja tinkimättömästi.
 • Alessandro Del Bon
  Henkilöstö-, hallinto- ja talousarvioyksikön päällikkö
Talousarviojaosto
 • Véronique Vandaele
  Talousarviojaoston päällikkö
 • Cindy de Carvalho-Giannakis
  Yksikönpäällikön avustaja – varainhoidon tuki
 • Stéphanie Maraj
  Varainhoitoavustaja
 • Christophe Walravens
  Varainhoitoavustaja
 • Emese Szentes
  Varainhoitoavustaja
Henkilöstöjaosto
 • Zina Assimakopoulou
  Henkilöstöjaoston päällikkö
 • Rachel Doell
  Hallintoavustaja
 • Henri Finckbohner
  Autonkuljettaja - hallinnollinen tuki
 • Giovanna Fragapane
  Hallintoavustaja
 • Marjorie Fuchs
  Johtava hallintovirkamies
 • Isgouhi Krikorian
  Hallintoavustaja
 • Charles Mebs
  Hallintoavustaja
 • Félicia Voltzenlogel
  Henkilöstöavustaja

Tietosuojavastaava

 • Juliano Franco
  Tietosuojavastaava
 • Elpida Apostolidou
  Tietosuojavastaavan avustaja