• Haluan tehdä kantelun
  • Haluan pyytää lisätietoja
 Euroopan oikeusasiamiehen strategiaa Kohti vuotta 2019 koskeva julkinen kuuleminen60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Rekrytointi

Kirjautuminen sähköiseen tiliini

Menettely

Euroopan oikeusasiamiehen sihteeristössä avoimena olevat vakinaiset toimet täytetään sisäisinä siirtoina tai ylentämisinä, yhteisön muussa toimielimessä tai elimessä toimivan virkamiehen siirtona tai tilapäisenä siirtona tai varallaololuettelosta, joka laaditaan Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimiston (EPSO) tai EU:n muun toimielimen tai elimen järjestämän avoimen kilpailun yhteydessä.

Avoimena olevat tilapäiset toimet täytetään pääasiassa tiettyjen erityisalojen listoilta, joita EPSO tai EU:n muu toimielin tai elin on laatinut sopimussuhteisten toimihenkilöiden löytämiseksi Euroopan unionin toimielimiin. Euroopan oikeusasiamiehen toimisto ilmoittaa sivustollaan niistä toimista, joita ei ole voitu täyttää EPSOn antaman luettelon perusteella. Oikeusasiamies ilmoittaa yleensä tällaisista avoimista työpaikoista myös yhteisön muille toimielimille.

Henkilöiden, joita kiinnostaa työ oikeusasiamiehen toimistossa, on syytä seurata säännöllisesti EPSOn sivustoa, jolla on kaikki tarvittava tieto tulevista valintamenettelyistä.

Ehdokkaat, jotka ovat menestyneet yhdessä tai useammassa valintamenettelyssä ja joita erityisesti kiinnostaa työ Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa, pyydetään lähettämään valintamenettelyä koskevat viitetietonsa oikeusasiamiehen henkilöstö-, hallinto- ja talousarvioyksikkö .

Ilmoitus työpaikasta

Seuraavat työpaikat on laitettu hakuun Euroopan oikeusasiamiehen toimistossa:

Saatavilla olevat kieliversiot :  en

Case Handler - Senior Case Handler

The Case Handler in the Ombudsman's Office must necessarily have a very good command of the English language. The documents concerning the notice of vacancy are therefore only available in English.

Candidates are informed that they are not allowed to contact personally members of the Advisory Selection Committee and that doing so constitutes grounds for disqualification from the procedure.

Hakemusten jättämisen määräaika on päättynyt

Ulkopuolisia linkkejä

Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) - Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO) perustettiin 26. heinäkuuta 2002. Sen tehtävänä on järjestää avoimia kilpailuja, joiden perusteella valitaan päteviä henkilöitä, jotka voidaan palkata Euroopan unionin kaikkiin toimielimiin, kuten Euroopan parlamenttiin, neuvostoon, Euroopan komissioon, tuomioistuimeen, tilintarkastustuomioistuimeen, talous- ja sosiaalikomiteaan, alueiden komiteaan ja Euroopan oikeusasiamiehen toimistoon. EPSO aloitti toimintansa 1. tammikuuta 2003.

Harjoittelu

Säännöt

Oikeusasiamiehen toimistossa on myös harjoittelupaikkoja, ensisijaisesti oikeustieteen loppututkinnon suorittaneille. Harjoittelu suoritetaan Strasbourgissa tai Brysselissä riippuen toimistojen työtilanteesta. Harjoittelujaksot alkavat 1. syyskuuta ja 1. tammikuuta.

Oikeusasiamiehen toimistoon pyrkiviltä harjoittelijoilta edellytetään erittäin hyvää englannin taitoa. Hakemukset on sen takia tehtävä englanniksi. Samasta syystä harjoittelua koskevat asiakirjat ovat saatavilla vain englanniksi.

Tällä hetkellä ilmoituksia avoimista harjoittelupaikoista ei ole.

Ulkopuolisia linkkejä