• Haluan tehdä kantelun
 • Haluan pyytää lisätietoja
60th Rome Treaty anniversarySinun Eurooppasi - Portaali EU:n ja jäsenvaltioiden julkisiin verkkopalveluihin

Voiko hän auttaa sinua?

Saatavilla olevat kieliversiot :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv

Mitä Euroopan oikeusasiamies tekee?

Euroopan oikeusasiamies tutkii Euroopan unionin (EU:n) toimielimiä ja laitoksia vastaan tehtyjä kanteluita. Voit kannella oikeusasiamiehelle hallinnollisista epäkohdista kyseisten toimielinten ja laitosten toiminnassa.

Oikeusasiamies ei voi tutkia jäsenvaltioiden kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisia vastaan tehtyjä kanteluita, vaikka ne koskisivat EU-kysymyksiä. Useat kyseisistä kanteluista voitaisiin osoittaa joko kansallisille tai alueellisille oikeusasiamiehille tai vetoomusvaliokunnille kansallisissa tai paikallisissa parlamenteissa. Kaikkien EU:n kansallisten ja paikallisten oikeusasiamiesten ja vetoomusvaliokuntien yhteystiedot on saatavissa Euroopan oikeusasiamiehen verkkosivuilla: http://www.ombudsman.europa.eu

Mitä tarkoittaa hallinnollinen epäkohta?

Hallinnollinen epäkohta tarkoittaa huonoa tai puutteellista hallintoa. Tästä on kyse, kun toimielin ei toimi lain mukaisesti, laiminlyö hyvän hallinnon periaatteita tai rikkoo ihmisoikeuksia. Esimerkkeinä mainittakoon:

 • hallinnolliset virheet
 • epäoikeudenmukaisuus
 • syrjintä
 • toimivallan väärinkäyttö
 • vastaamatta jättäminen
 • kieltäytyminen antamasta tietoa
 • tarpeettomat viivästykset


Mitä ovat EU:n toimielimet ja laitokset?

EU:n toimielimiä ja laitoksia ovat:

 • Euroopan parlamentti
 • Euroopan unionin neuvosto
 • Euroopan komissio
 • Euroopan yhteisöjen tuomioistuin (paitsi lainkäyttöelimenä)
 • Euroopan tilintarkastustuomioistuin
 • Euroopan talous- ja sosiaalikomitea
 • Euroopan Unionin alueiden komitea
 • Euroopan investointipankki
 • Euroopan keskuspankki
 • Euroopan yhteisöjen henkilöstövalintatoimisto (EPSO)
 • Euroopan petostentorjuntavirasto (OLAF)
 • Euroopan poliisivirasto (Europol)
 • Euroopan unionin keskushallinnon ulkopuoliset elimet (kuten esimerkiksi Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus, Euroopan ympäristökeskus, Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto jne).

Huomioikaa, että yllä mainittu luettelo ei ole lopullinen. Nimistö EU:n toimielimistä ja laitoksista on saatavissa Europa verkkosivuilla: http://www.europa.eu/

Kuka voi kannella oikeusasiamiehelle?

Jos olet unionin jäsenvaltion kansalainen tai jos oleskelet jäsenvaltiossa, voit tehdä kantelun Euroopan oikeusasiamiehelle hallinnollisesta epäkohdasta EU:n toimielinten ja laitosten toiminnassa. Myös liikeyritykset, yhdistykset tai muut yhteisöt, joiden rekisteröity kotipaikka on unionissa, voivat kannella oikeusasiamiehelle.

Minkälainen lopputulos on odotettavissa?

Pelkkä oikeusasiamiehen yhteydenotto toimielimeen kanteluasiassa saattaa riittää ongelman ratkaisemiseksi. Jos tapausta ei saada ratkaistua tyydyttävällä tavalla tutkimuksen aikana, oikeusasiamies pyrkii, mikäli mahdollista, sovintoratkaisuun, jolla epäkohta oikaistaan ja saadaan kantelijaa tyydyttävä ratkaisu. Jos sovitteluyritys epäonnistuu, oikeusasiamies voi esittää suosituksia tapauksen ratkaisemiseksi. Jos toimielin ei hyväksy hänen suositustaan, oikeusasiamies voi laatia asiasta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille.

Miten kannella?

Kirjoita oikeusasiamiehelle jollain Euroopan unionin virallisista kielistä(1). Ilmoita selvästi kuka olet, mitä EU:n toimielintä tai laitosta kantelusi koskee, ja perustele kantelusi.

 • Kantelu on tehtävä kahden vuoden kuluessa siitä, kun sait tietoosi tosiasiat, joihin kantelusi perustuu.
 • Hallinnollisen epäkohdan ei tarvitse koskea sinua henkilökohtaisesti.
 • Sinun on ensin oltava kanteluasiassasi yhteydessä kyseiseen toimielimeen tai laitokseen esimerkiksi kirjeitse.
 • Oikeusasiamies ei tutki asioita, jotka ovat parhaillaan tuomioistuimessa käsiteltävinä tai joista tuomioistuin on jo tehnyt päätöksen.

Oikeusasiamies tutkii kantelusi ja ilmoittaa sinulle tutkimuksensa tuloksesta.

Kantelun voit tehdä kirjoittamalla Euroopan oikeusasiamiehelle vapaamuotoisen kirjeen tai käyttämällä oheista lomaketta. Elektroninen versio lomakkeesta on saatavissa oikeusasiamiehen verkkosivulla http://www.ombudsman.europa.eu

Miten otat yhteyttä Euroopan oikeusasiamieheen?

 • Kirjeitse
  Euroopan oikeusasiamies
  1 Avenue du Président Robert Schuman
  CS 30403
  FR-67001 Strasbourg Cedex
  Ranska
 • Puhelimitse
  +33 (0) 3 88 17 23 13
 • Faksilla
  +33 (0) 3 88 17 90 62
 • Verkkosivut
  http://www.ombudsman.europa.eu

(1) Tammikuun 1. päivästä 2007 lähtien on 23 virallista kieltä: bulgaria, englanti, espanja, hollanti, iiri, italia, kreikka, latvia, liettua, malta, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, slovakki, sloveeni, suomi, tanska, tšekki, unkari ja viro.