Haluatko tehdä kantelun EU:n toimielimestä tai elimestä?

Asiakirjojen julkinen saatavuus ja Euroopan oikeusasiamiehen rooli

Avoimuus on yksi Euroopan oikeusasiamiehen keskeisistä prioriteeteista. Osa oikeusasiamiehen tehtävää on toimia oikeussuojamekanismina niille, joilla on ollut vaikeuksia saada pääsy EU:n toimielinten, elinten, toimistojen ja virastojen hallussa oleviin asiakirjoihin.

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen mukaan EU-kansalaisilla ja EU:ssa sijaitsevilla oikeushenkilöillä on oikeus tutustua lähes kaikkien EU:n toimielinten hallussa oleviin asiakirjoihin. Tähän oikeuteen sovelletaan vain muutamia poikkeuksia. Tämä koskee kirjallisia asiakirjoja (paperisia ja sähköisiä) sekä ääni- tai audiovisuaalisia tallenteita, jotka liittyvät toimintapolitiikkaan (esimerkiksi oikeudellinen neuvonta), toimintaan (esimerkiksi komissaarien matkakulut) tai toimielinten päätöksiin (esimerkiksi äänestystulos).

EU:n asiakirjojen julkisesta saatavuudesta annettujen sääntöjen (asetus 1049/2001) mukaan kansalaiset voivat pyytää toimielimiltä oikeutta tutustua tiettyihin asiakirjoihin (joiden olemassaolosta he ovat tietoisia) tai pyytää toimielintä yksilöimään sellaista asiaa koskevia asiakirjoja, johon he haluavat tutustua. Mikäli toimielin epää tutustumisoikeuden vetoamalla poikkeukseen asetuksen 1049/2001 nojalla, yksityishenkilöt voivat pyytää toimielintä tarkistamaan päätöstään (ns. uudistettu hakemus).

Henkilöt, jotka pyytävät oikeutta tutustua asiakirjoihin, voivat kääntyä Euroopan oikeusasiamiehen puoleen, jos toimielin on hylännyt heidän uudistetun hakemuksensa kokonaan tai osittain. He voivat esittää perusteeksi sen, etteivät poikkeukset, joihin vedotaan, ole sovellettavissa heidän tapauksessaan tai että asiakirjojen luovuttamiseen liittyy pakottava yleinen etu. He voivat myös kääntyä oikeusasiamiehen puoleen, jos toimielin ei vastaa heidän pyyntöihinsä asetetuissa määräajoissa. Tällaiset kantelut oikeusasiamies pyrkii käsittelemään mahdollisimman nopeasti ja oikeusasiamies on ottanut tätä varten käyttöön nopeutetun menettelyn.

Lisätietoa kantelun tekemisestä Euroopan oikeusasiamiehelle.

Tutustu oikeusasiamiehen sivuston usein kysyttyihin kysymyksiin asiakirjojen saatavuudesta ja oikeusasiamiehen oppaaseen sidosryhmille.