You have a complaint against an EU institution or body?

Treffen mit dem Präsidenten des Gerichts, Marc Jaeger

27Oct2010
00:00 - 00:00

Host: Das Gericht

Location: Luxembourg, Luxembourg

Treffen mit dem Präsidenten des Gerichts, Marc Jaeger

For more information

Zina Assimakopoulou
Adviser to the European Ombudsman
Contact: Zina Assimakopoulou
Tel.: +32 (0) 2 28 33 558
Twitter: @EUombudsman