Kas teil on kaebus
ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Tavakodanikule antud ükskõiksed vastused

Kokkuvõte Euroopa Ülemkogu vastu esitatud kaebuse 808/2011/MHZ kohta tehtud otsus

Kaebuse esitaja, kes on Poola kodanik, sai teada, et Euroopa Ülemkogu eesistuja oli koos perega puhkusel olles Brüsselist Prantsusmaa lennujaama ja tagasi sõitmiseks kasutanud ametiautosid. Ta palus Euroopa Ülemkogult vastust mitmele küsimusele ja koopiat ametiautode isiklikuks tarbeks kasutamist käsitlevatest eeskirjadest. Kuna Euroopa Ülemkogu vastused olid ükskõiksed ja kaebuse esitaja küsimusi lihtsalt eirati, pöördus kaebuse esitaja Euroopa Ombudsmani poole.

Seejärel esitas Euroopa Ülemkogu abistav Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaat oma arvamuse kaebuse kohta. Arvamusele oli lisatud koopia Euroopa Ülemkogu vastusest parlamendisaadiku küsimustele, mis olid väga sarnased kaebuse esitaja küsimustega. Vastuses olid esitatud asjakohased eeskirjad.

Ombudsman järeldas, et Euroopa Ülemkogu vastused kaebuse esitajale olid kohatud. Ta küsis, miks Euroopa Ülemkogu ei olnud kaebuse esitajale andnud sama või sarnast vastust nagu Euroopa Parlamendi liikmele. Seepärast tegi ta sõbraliku lahendi ettepaneku, soovitades Euroopa Ülemkogul kaebuse esitaja ees vabandada. Euroopa Ülemkogu tegigi seda. Ombudsman kiitis Euroopa Ülemkogu, et see oli vabandanud tavakodaniku ees, kellel on väga vähe võimalusi suhelda ELi institutsioonidega, kuid kes pöördus sellegipoolest oma mure väljendamiseks Euroopa Ülemkogu poole. Ombudsman järeldas, et siiras vabandus on parim näide selle kohta, kuidas ELi juhtiv institutsioon näitab kodanike suhtes üles lugupidamist. Ta märkis, et see aitab vähendada ELi ja kodanike vahelist lõhet. Ombudsman lõpetas juhtumi Euroopa Ülemkogu lahendatud juhtumina.