Kas teil on kaebus
ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Väidetav läbipaistvuse puudumine valimisvaatlejate valikul ja väidetavalt ebaprofessionaalne toon komisjoni kirjavahetuses kaebuse esitajaga

Euroopa Komisjoni vastu esitatud kaebuse 884/2010/VIK kohta tehtud otsuse kokkuvõte

Bulgaaria kodanikust kaebuse esitaja osales valikumenetluses, mille käigus valiti lühiajalisi vaatlejaid osalema Euroopa Liidu vaatlusmissioonis Sudaani Vabariigis. Kõigepealt valiti kandidaadid välja riigi tasandil. Seejärel valis komisjon vaatlejad eelnevalt liikmesriikide valitud kandidaatide hulgast.

3. märtsil 2010 teatas komisjon kaebuse esitajale, et tema taotlus oli tagasi lükatud. Kaebuse esitaja ei vaidlustanud seda otsust, kuid palus lisateavet lühiajaliste vaatlejate valimisel kasutatud kriteeriumide kohta. Tema sellele ja ka järgmisele e-kirjale vastati kiiresti ning kaebuse esitajale esitati teatud teavet. Ent kui ta soovis saada lisateavet ja täiendavaid selgitusi, saatis kõnealuse küsimusega tegelev komisjoni ametnik talle lühikese vastuse, kus oli lihtsalt kirjas: „Kohtus näeme!”.

Seejärel pöördus kaebuse esitaja ombudsmani poole, väites, et eespool esitatud vastuse toon oli ebaprofessionaalne ja ülbe ning ei vastanud komisjoni käitumisjuhendile ega kõrgeimatele normidele, mida ELi ametnikud peaksid järgima. Peale selle väitis ta, et komisjoni lühiajaliste vaatlejate valimise menetlus ei ole läbipaistev. Kaebuse esitaja väitis, et talle tuleks esitada valikumenetluse kohta täpset teavet.

Oma arvamuses vabandas komisjon kaebuse esitaja ees asjaomase e-kirja tooni pärast. Samuti esitas institutsioon üksikasjaliku vastuse kaebuse esitaja teabepäringule. Kaebuse esitaja võttis vabanduse vastu ning tänas institutsiooni esitatud selgituste eest. Eespool kirjeldatut arvesse võttes järeldas ombudsman, et komisjon on võtnud meetmed küsimuse lahendamiseks ja andnud seega kaebuse esitajale rahuldava vastuse.

Ombudsman meenutas aga, et komisjon ja tema töötajad peavad olema kodanikega suheldes viisakad ja teenistusvalmid ning et kõnealuste normide järgimine on äärmiselt oluline kodanike ja Euroopa avalike haldusasutuste vahelise usalduse loomisel ja säilitamisel. Institutsioonile adresseeritud lisamärkuses avaldas ombudsman lootust, et see võtab vajalikke meetmeid oma töötajate teavitamiseks eespool nimetatud vajadustest.

Ühtlasi märkis ombudsman, et terve valikumenetluse õigluse ja aususe tagamiseks oleks komisjonil kasulik uurida võimalusi vaatlejate riigi tasandi eelvalikumenetluse kontrollimiseks.