Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Uurimiste otsing

Juhtum
Kuupäevade vahemik
Võtmesõnad
Või proovi varasemaid märksõnu (enne 2016. aastat)

Kuvatakse 1–20 kokku 668 tulemusest

Decision on how the European Parliament dealt with a contractual issue with a conference interpreter (joint cases 1643/2022/TM and 2036/2022/TM)

Neljapäev | 04 mai 2023

The complainant is a freelance interpreter who raised concerns about how the European Parliament complied with its contractual obligations in relation to the provision of remote interpretation services to the European Parliament during the COVID-19 pandemic.

The Ombudsman took the view that the Parliament had provided reasonable explanations for its position and closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Decision on how the European Commission dealt with complaints that Spain is in breach of EU law concerning fixed-term employment contracts (case 1813/2022/PGP)

Neljapäev | 20 aprill 2023

The case concerned information provided by the European Commission about the status of two infringement complaints.

The Ombudsman found that the Commission could have provided more comprehensive information about the status of one of the complaints, notably in relation to the ongoing ‘multiple complaints procedure’ covering some of the issues raised in that complaint. However, it dealt with the complaints in a reasonable manner.

The Ombudsman closed the inquiry with a finding of no maladministration.

Otsus küsimuste kohta, mis on seotud sellega, kuidas Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Amet (Frontex) suhtleb kodanikega seoses juurdepääsuga dokumentide portaalile (liidetud juhtumid 1261/2020 ja 1361/2020)

Neljapäev | 15 detsember 2022

Juhtum hõlmas peamiselt Frontexi otsust enam mitte suhelda e-posti teel isikutega, kes taotlevad üldsuse juurdepääsu dokumentidele. Frontex kohustab taotlejaid kasutama oma veebipõhist juurdepääsuportaali. See põhjustab probleeme taotlejatele, mida saaks kergesti vältida, ning veebipõhistele läbipaistvusplatvormidele, mille kodanikuühiskonna organisatsioonid on loonud, et toetada ELi eesmärki töötada võimalikult avatult.

Ombudsman ei leidnud Frontexi otsusele ühtegi põhjendust. Ombudsman esitas soovituse, et Frontex peaks lubama taotlejatel suhelda temaga e-posti teel, ilma et nad peaks kasutama praegust dokumentidele juurdepääsu portaali. Lisaks palus Ombudsman Frontexil viia end kurssi parima tavaga, mille Euroopa Komisjon on sellega seoses kindlaks määranud oma avaliku juurdepääsu portaali jaoks, ning rakendada nimetatud parimat tava nii kiiresti kui võimalik.

Lisaks tegi Ombudsman ettepaneku, et Frontex peaks eraldama vahendid, mida on vaja, et tegelda suure arvu juurdepääsutaotlustega, mida ta tõenäoliselt hakkab edaspidi korrapäraselt saama. Samuti tegi Ombudsman Frontexile ettepaneku, et ta koostaks üksikasjaliku juhendi selle kohta, kuidas ta tegeleb üldsuse juurdepääsu taotlustega, ja avaldaks nimetatud juhendi.

Frontex lükkas tagasi Ombudsmani soovituse lubada taotlejatel endaga e-posti teel suhelda. Samuti ei vastanud Frontex sisuliselt soovitusele viia end kurssi Euroopa Komisjoni sellekohase parima tavaga ja seda rakendada.

Ombudsman lõpetab uurimise haldusomavoli tuvastamisega.

Seoses Ombudsmani muude soovitustega märkis Frontex, et ta määras hiljuti osalise tööajaga ametikoha, et tegelda taotlustega anda üldsusele juurdepääs dokumentidele, ja teatas, et koostab Ombudsmani soovitatud juhendi. Uurimise varasemas etapis rakendas Frontex Ombudsmani ettepanekuid vaadata läbi oma autoriõiguse avaldus ja teha üldsuse juurdepääsu kontodel dokumendid kättesaadavaks kaheks aastaks. Samuti nõustus Frontex looma kaebuste esitamiseks spetsiaalse e-posti aadressi.