Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Uurimiste otsing

Teksti otsing

Dokumendi tüüp

Asjassepuutuvad institutsioonid

Kokkuleppe liik

Juhtumi number

Keel

Kuupäevade vahemik

Võtmesõnad

Muud institutsioonilised küsimused

Või proovi varasemaid märksõnu (enne 2016. aastat)

Kuvatakse 1–20 kokku 552 tulemusest

Otsus juhtumi 652/2020/MIG kohta, mis käsitles Euroopa Komisjoni keeldumist anda üldsusele juurdepääs Ühendkuningriigi valitsusega peetavale kirjavahetusele seoses volinikukandidaadi nimetamisega

Esmaspäev | 28 september 2020

Juhtum käsitles taotlust anda üldsusele juurdepääs neljale kirjale, mida Euroopa Komisjon oli vahetanud Ühendkuningriigi valitsusega seoses Ühendkuningriigi suutmatusega nimetada pärast Euroopa Parlamendi valimisi volinikukandidaati. Komisjon keeldus juurdepääsu andmast põhjendusega, et asjas toimub Ühendkuningriigi suhtes rikkumismenetlus.

Ombudsman tegi lahendusettepaneku, et komisjon annaks dokumentidele juurdepääsu, sest olukord on muutunud Ühendkuningriigi EList lahkumise tõttu. Komisjon võttis ombudsmani ettepaneku vastu ja juhtum lõpetati lahendatuna.