Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Uurimiste otsing

Teksti otsing

Dokumendi tüüp

Asjassepuutuvad institutsioonid

Kokkuleppe liik

Juhtumi number

Keel

Kuupäevade vahemik

Võtmesõnad

Tervis ja toiduohutus

Või proovi varasemaid märksõnu (enne 2016. aastat)

Kuvatakse 1–20 kokku 295 tulemusest

Decision in case 1877/2019/LM on the European Commission’s decision to offset against a previous outstanding debt a payment due to an association participating in a project under the EU’s Horizon 2020 programme

Esmaspäev | 23 november 2020

The complainant, a non-profit association, is a partner in an EU-funded project under the EU’s Horizon 2020 programme, which is managed by the Research Executive Agency (REA). It had an outstanding debt to the European Commission, which it was paying back in instalments. The Commission decided to offset the ’pre-financing’ payment, which should have been made to the complainant at the start of the project, against the complainant’s outstanding debt with the Commission. The complainant agreed to continue its tasks under the project, but turned to the Ombudsman to seek an alternative solution.

The Ombudsman found that the Commission was legally obliged to offset the pre-financing payment, and that it informed the complainant and the project coordinator about this in good time. The complainant had willingly chosen to participate in the project under these terms. The Ombudsman therefore closed the case with a finding of no maladministration. However, she made a suggestion for improvement to the Commission and the REA on the need to improve communication with project partners in future cases.

Decision in case 2252/2019/DL on the European Food Safety Authority's refusal to grant access to documents related to the approval of a reasoned opinion on maximum residue limits for pesticides in food

Reede | 30 oktoober 2020

The complainant sought public access to two emails regarding what the complainant considered to be modifications to a scientific opinion on maximum residue limits for pesticides in food.

The European Food Safety Authority (EFSA) refused access to the emails, arguing that they constitute personal data.

The Ombudsman found that one email constituted personal data and that EFSA was justified in refusing access, in line with the EU law on data protection and public access to documents. The other email, however, could not be considered sensitive as its substantive content did not include any private views or personal data. The Ombudsman therefore made a proposal for a solution, asking EFSA to disclose this email, with appropriate redactions of personal data only.  

EFSA accepted the Ombudsman’s proposal for a solution and granted the complainant partial access to the email, only redacting personal data.  

While acknowledging that the complainant remains dissatisfied, the Ombudsman is of the view that EFSA has given a satisfactory response to her proposal for a solution and closes the inquiry.

Otsus juhtumi 107/2020/EWM kohta, mis käsitles rasedusega seotud riskiminimeerimismeetmeid, mille on kehtestanud Euroopa Ravimiamet epilepsia ja bipolaarse häire ravimile

Neljapäev | 20 august 2020

Juhtum käsitles rasedusega seotud riskiminimeerimismeetmeid, mille on Euroopa Ravimiamet (EMA) kehtestanud epilepsia ja bipolaarse häire ravimile valproaadile. Meetmed hõlmavad raseduse ennetamise programmi, mille eesmärk on ennetada valproaadi rasedusaegset kasutamist riskide tõttu valproaadi võtmise ajal rasestuvate naiste loodetele ja lastele. Kaebuse esitaja hinnangul oli nimetus „raseduse ennetamise programm“ ja selle sõnastus solvav ning kohatu.

EMA kehtestas ajakohastatud riskiminimeerimismeetmed 2018. aastal, vastusena suurenevale ettevaatlikkusele valproaadiga kaasnevate riskide tõttu ning põhjusel, et meetmed, mida EMA kehtestas ravimiteabe 2013.–2014. aastal toimunud läbivaatamise järel, ei hoiatanud asjaomaseid tervishoiutöötajaid ega nende patsiente piisavalt ravimi rasedusaegse võtmise riskide eest.

On selgunud, et see esimest korda 1962. aastal turule tulnud ja laialdaselt kasutatav ravim põhjustab arvukalt loodete ja hiljem ka laste arenguhäireid. Kuigi tõendeid sellise riski kohta hakkas ilmuma juba ravimi kasutuse alguses, jätkati valproaatravi määramist naistele. Osa naisi rasestusid valproaadi võtmise ajal, mõnikord väga raskete tagajärgedega. 2014. aastal soovitas EMA tugevdada hoiatusi valproaati sisaldavate ravimite kasutamise kohta naistel ja tüdrukutel. Samas lisandusid tõendid ravimi määramise kohta naistele, kes rasestusid, mistõttu kehtestas EMA 2018. aastal uued riskiminimeerimismeetmed.

Ombudsman nõustub, et lapsi saada soovivatele täiskasvanutele tekitab suurt muret, kui ravimid, mida nad vajavad, võivad raskelt kahjustada loodet. Samuti mõistab ta traumat, mis tekkis valproaadi võtmise ajal rasestunud naistele, kelle arvates ei saanud nad riskide kohta piisavat teavet. Tagajärgi neile ja nende perekondadele ei saa alahinnata. Ombudsman leidis siiski, et EMA on selgelt ja asjakohaselt selgitanud, miks on tema arvates uute riskiminimeerimismeetmete sõnastus proportsionaalne. Ombudsman järeldas, et EMA tegevuses puudus haldusomavoli. EMA riskivähendusmeetmete kontekstis soovitas ombudsman EMA-l tulevikus siiski kajastada suurt probleemi seoses teadetega, et perearstid ei ole edastanud ameti mitut valproaati käsitlevat hoiatust patsientidele ega nõustanud neid nõuetekohaselt. See küsimus ei kuulu ombudsmani pädevusse, kuid palju võimalikku asjakohast teavet on Ühendkuningriigi sõltumatu ravimite ja meditsiiniseadmete ohutuse 2020. aasta juuli ülevaates (Independent Medicines and Medical Devices Safety Review). Usaldus arstiabi osutajate vastu on tervishoius otsustava tähtsusega ja täielikult teadlike ravivalikute tegemist ei saa jätta ainult patsientide hooleks.

Euroopa Ombudsmani otsus juhtumi 1069/2019/MIG kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi sponsorlust

Esmaspäev | 29 juuni 2020

Juhtum käsitles Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi ettevõtete sponsorlust. Kaebuse esitaja leidis, et nõukogu peaks sellist sponsorlust reguleerima või keelama. Nõukogu keeldus küsimust käsitlemast, väites, et eesistujariigi sponsorlus on eesistuva liikmesriigi valitsuse ainupädevuses.

Ombudsman märkis, et kuna eesistujariik on nõukogu osa, tajub laiem Euroopa üldsus tema tegevust tõenäoliselt nõukogu ja ELi kui tervikuga seotuna. Seega kaasneb sponsorluse kasutamisega eesistujariigi poolt mainerisk, mida nõukogu peaks käsitlema. Seetõttu soovitas ombudsman, et selliste riskide leevendamiseks peaks nõukogu andma liikmesriikidele suuniseid eesistujariigi sponsorluse küsimuses.

Nõukogu nõustus ombudsmani soovitusega, teatades oma kavatsusest kaaluda liikmesriikidele parimate tavade suuniste andmist. Ombudsman toetas nõukogu otsust ja lõpetas uurimise.

Otsus juhtumi 222/2020/EWM kohta, milles käsitletakse Euroopa Ravimiameti tegevust tsüstilise fibroosi teatud vormiga lastel kasutatava ravimi Kalydeco müügiloa andmisel

Kolmapäev | 03 juuni 2020

Juhtum käsitles seda, kuidas Euroopa Ravimiamet (EMA) menetles Kalydeco-nimelise ravimi müügiloa taotlust. Kalydecot kasutatakse mitme erineva geenimutatsiooni põhjustatud raske haiguse tsüstilise fibroosi raviks.

Kaebuse esitaja, kelle kolmeaastasel pojal on tsüstilise fibroosi erivorm, väljendas muret, et EMA on viivitanud ravimi heakskiitmisega sellise tsüstilise fibroosi erivormiga lastel kasutamiseks.

Uurimise käigus teatas EMA 20. aprillil 2020 kaebuse esitajale ja ombudsmanile, et ameti teaduseksperdid olid pärast kõigi vajalike teaduslike ja meditsiiniliste tõendite uurimist heaks kiitnud Kalydeco kasutamise lastel sellise tsüstilise fibroosi erivormi raviks, nagu on kaebuse esitaja lapsel.

Ombudsman leidis, et põhjendamatuid viivitusi ei esinenud. EMA suhtles kaebuse esitajaga selgelt ja läbipaistvalt ning näitas üles suurt hoolikust.

Ombudsman järeldas, et ametis ei esinenud haldusomavoli, ja lõpetas uurimise.