Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Uurimiste otsing

Juhtum
Kuupäevade vahemik
Võtmesõnad
Või proovi varasemaid märksõnu (enne 2016. aastat)

Kuvatakse 1–20 kokku 582 tulemusest

Decision on how the European Commission ensures that the eligibility criteria for participating in EU election observation missions are non-discriminatory and transparent (case 1420/2023/ABZ)

Teisipäev | 04 aprill 2023

The case concerned the eligibility criteria applied in the EU Election Observation Missions Roster (EOM Roster), an electronic system of candidates for observers and core team members participating in EU election observation missions. Observer positions are open to EU citizens and the nationals of Canada, Switzerland and Norway, based on arrangements with these countries. Core team positions are open to EU citizens only.

The complaint concerned changes in the EOM Roster introduced in January 2022, which affected candidates holding dual nationality. Following this change, candidates could change their declared nationality only once per year. Due to this timeframe, the complainant could not change his previously declared Swiss nationality to Polish, which he also held. This meant he could not apply for a core team position. He considered the new rules discriminatory and non-transparent.

In response to the Ombudsman’s inquiry, the Commission admitted having not fully considered the impact of the new rules on the specific situation of candidates holding dual EU and non-EU nationality who wish to apply for core team positions. It committed to adjusting the rules and improving transparency around the rules. Following this, the complainant was able to apply for a core team position based on his Polish nationality.

The Ombudsman therefore closed the inquiry by considering that the Commission has settled the complaint.

Recommendation on the European Data Protection Board’s refusal to give public access to the preparatory documents for its guidelines on international data transfers, its statement on such transfers and a related reply to a Member of the European Parliament (Case 201/2022/JK)

Kolmapäev | 29 märts 2023

The case concerned a refusal by the European Data Protection Board (EDPB) to give public access to preparatory documents regarding its guidelines on international transfers provided for under the General Data Protection Regulation (GDPR), as well as preparatory documents regarding its statement on such transfers and a related reply to a Member of the European Parliament. The complainant considered that the EDPB had applied the exception concerning protection of the decision making process too widely and had failed to take account of the public interest in disclosure.

Following an inspection of the documents by her inquiry team, the Ombudsman was not convinced by the reasons put forward by the EDPB to refuse access. She thus proposed that the EDPB reassess the request and reconsider its decision to deny access to those documents falling within the scope of the complaint.

The EDPB did not follow this solution proposal and sought to rely on a further exception concerning the protection of international relations. The Ombudsman took the view that how the EDPB handled the access request constitutes maladministration. She thus made a recommendation based on the solution proposal, namely that the EDPB reassess the request and reconsider its decision to deny access.

Soovitus, mis käsitleb Euroopa Andmekaitsenõukogu keeldumist anda üldsusele juurdepääs ettevalmistavatele dokumentidele, mis olid seotud nõukogu avaldusega rahvusvaheliste lepingute kohta (liidetud juhtumid 509/2022/JK ja 1698/2022/FA)

Kolmapäev | 29 märts 2023

Juhtum käsitles Euroopa Andmekaitsenõukogu keeldumist anda üldsusele juurdepääs ettevalmistavatele dokumentidele, mis olid seotud nõukogu avaldusega rahvusvaheliste lepingute, sh isikuandmete kolmandatele riikidele või rahvusvahelistele organisatsioonidele edastamise kohta. Kaebuse esitaja ei nõustunud Euroopa Andmekaitsenõukogu seisukohaga, et dokumentide avalikustamine kahjustaks nõukogu otsustusprotsessi, ning väitis, et esineb ülekaalukas üldine huvi, mis õigustab dokumentide avalikustamist.

Ka pärast dokumentide läbivaatamist ombudsmani uurimisrühma poolt ei pidanud ombudsman Euroopa Andmekaitsenõukogu juurdepääsu andmisest keeldumise põhjuseid veenvaks. Ta tegi ettepaneku, et Euroopa Andmekaitsenõukogu hindaks taotlust uuesti ja vaataks läbi oma otsuse keelata juurdepääs kaebuses käsitletud dokumentidele.

Euroopa Andmekaitsenõukogu ei järginud seda lahendusettepanekut ning püüdis tugineda veel ühele üldsuse juurdepääsu erandile, mis oli seotud rahvusvaheliste suhete kaitsega. Kuna ombudsman leiab, et kaebuse esitaja juurdepääsutaotluse menetlemine Euroopa Andmekaitsenõukogu poolt on haldusomavoli, esitab ta vastava soovituse.

Otsus selle kohta, kas Euroopa Komisjon kogub piisavalt teavet, et jälgida, kuidas Iirimaa rakendab ELi isikuandmete kaitse üldmäärust (GDPR) (juhtum 97/2022/PB)

Esmaspäev | 19 detsember 2022

Iirimaal on isikuandmete kaitse üldmääruse rakendamisel (GDPR) eriline roll, sest Iirimaal asub kõige rohkem suuri tehnoloogiaettevõtteid Euroopa Liidus. Teiste liikmesriikide järelevalveasutused sõltuvad sageli Iirimaa andmekaitsekomisjoni tegevusest, et menetleda täielikult isikuandmetega seotud küsimusi, mis hõlmavad nende riigi kodanikke.

Seetõttu on eriti oluline, et Euroopa Komisjon viiks end nõuetekohaselt kurssi sellega, kas Iirimaal kohaldatakse nõuetekohaselt isikuandmete kaitse üldmäärust suurtele tehnoloogiaettevõtetele.

Mitmesugused avaliku sektori asutused ja kodanikuühiskonna organisatsioonid, sealhulgas kaebuse esitaja, teatasid, et isikuandmete kaitse üldmääruse kohaldamine Iirimaal ei ole piisav.

Ombudsman algatas uurimise, et uurida, kas Euroopa Komisjon kogub piisavalt andmeid, et jälgida, kuidas Iirimaa rakendab ELi isikuandmete kaitse üldmäärust.

Ombudsmani uurimine sedastas Euroopa Komisjoni tava uurida Iirimaa andmekaitsekomisjoni regulaarset juhtumiülevaadet suurte tehnoloogiaettevõtetega seotud juhtumite käsitlemisest. Ombudsman järeldas, et selline tava on asjakohane ja kooskõlas hea juhtimistava põhimõtetega. Ombudsman leidis siiski, et saaks teha mitmeid tehnilisi parandusi ja tegi sellekohased ettepanekud.