Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Uurimiste otsing

Teksti otsing

Dokumendi tüüp

Asjassepuutuvad institutsioonid

Kokkuleppe liik

Juhtumi number

Keel

Kuupäevade vahemik

Võtmesõnad

Finantsturud

Või proovi varasemaid märksõnu (enne 2016. aastat)

Kuvatakse 1–20 kokku 168 tulemusest

Decision in case 1564/2020/TE on the European Insurance and Occupational Pensions Authority’s refusal to grant public access to the votes and debates of its Board of Supervisors on draft regulatory technical standards

Teisipäev | 18 mai 2021

The case concerned the refusal of the European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) to grant public access to the voting results and related reasoning concerning its Board of Supervisors’ decision on a draft regulatory technical standard on packaged retail and insurance-based investment products.

The Ombudsman inquired into the matter and came to the preliminary assessment that draft regulatory technical standards, as adopted by EIOPA’s Board of Supervisors, and any documents related to their adoption, constitute important elements of the process for the adoption of the ensuing delegated act by the European Commission. In this context, the Ombudsman was not convinced by the arguments put forward by EIOPA to refuse public access and she took the preliminary view that EIOPA should release the requested information.

EIOPA positively replied to the Ombudsman’s preliminary assessment. EIOPA committed to disclosing the requested information and to ensuring that future minutes of its Board of Supervisors contain appropriate information on Board members’ votes concerning decisions on legislative documents. The Ombudsman welcomed EIOPA’s reply and the steps taken, and closed the inquiry.

Recommendation in case 1777/2020/KR on how the European Commission handled concerns about the composition of the High Level Forum on the EU Capital Markets Union and alleged conflicts of interest of some of its members

Teisipäev | 04 mai 2021

The case concerned the High Level Forum on the proposed EU Capital Markets Union, a Commission expert group. The Forum gathered senior industry executives and top international experts and scholars to develop new ideas on related policies for the Commission.

The Forum had two types of members:

Type A - who were appointed in their personal capacity to act independently and in the public interest;

Type B - members who represented a common interest of different stakeholder organisations.

The complainant was concerned that a number of Type A members had links to financial institutions and could, as such, not be considered independent. After the Forum’s recommendations were made public, these members’ declarations of interests were no longer publicly available. In general, the complainant was concerned that the Forum’s composition was insufficiently broad and diverse.

The Ombudsman inquiry found two instances of maladministration:

1. Instead of following its own rules on conflicts of interest for Type A members, the Commission applied general measures to mitigate risks of conflicts of interest. These measures were insufficient.

2. Consequently, the split between the two types of Forum members deviated significantly from the balance that the Commission claimed it struck, and made public.

Based on her inquiry, the Ombudsman recommends that the Commission diligently apply its rules regarding conflicts of interest for individuals applying to be appointed as Type A members of expert groups. Other mitigating measures to address risks of conflicts of interest of Type A members may be taken in addition, but should not substitute the Commission’s rules to this end.

Otsus juhtumi 1871/2020/OAM kohta, mis käsitleb, kuidas Euroopa Keskpank (EKP) menetles taotlust üldsuse juurdepääsuks dokumentidele seoses Saksamaa konstitutsioonikohtu otsusega EKP avaliku sektori ostukava kohta

Esmaspäev | 22 märts 2021

Juhtum oli seotud EKP otsusega keelduda üldsusele juurdepääsu andmisest dokumentidele, mis käsitlevad EKP avaliku sektori ostukava. Dokumente oli jagatud Saksamaa liiduvalitsusega, et see saaks pärast Saksamaa konstitutsioonikohtu otsuse tegemist hinnata avaliku sektori ostukava proportsionaalsust.

Juurdepääsu andmisest keeldumisel tugines EKP aluslepingu eeskirjale, et EKP nõukogu istungid on kinnised. Samuti tugines EKP vajadusele kaitsta avalikku huvi seoses EKP otsuseid tegevate organite toimingute konfidentsiaalsusega, vajadusele kaitsta liidu rahapoliitikat ja sisedokumentide konfidentsiaalsust.

Ombudsman leidis, et EKP keeldumine üldsusele juurdepääsu andmisest oli põhjendatud. Selle järelduse tegemisel märkis ombudsman, et ühe dokumendi suhtes kohaldati aluslepingu eeskirju, mille kohaselt ei avalikustata EKP nõukogu istungeid. EKP oli piisavalt selgitanud, miks teiste dokumentide avalikustamine kahjustaks avalikku huvi seoses rahapoliitikaga. Kuigi ta tunnistas olulist avalikku huvi teema vastu, arvestas ombudsman EKP püüdlusi anda kaebuse esitajale ja üldsusele selle kohta võimalikult palju teavet ning lõpetas juhtumi uurimise.

 

Otsus juhtumi 1990/2020/MIG kohta, mis käsitleb Euroopa Keskpanga (EKP) keeldumist andmast avalikku juurdepääsu dokumentidele, mis käsitlevad väidetavat ELi õiguse rikkumist ühe panga poolt

Reede | 19 veebruar 2021

Juhtum käsitles avalikku juurdepääsu Euroopa Keskpanga käsutuses olevatele dokumentidele panga kohta, mis on Euroopa Keskpanga järelevalve all. Euroopa Keskpank keeldus andmast juurdepääsu dokumentidele konfidentsiaalsuse tõttu. Kaebuse esitaja oli esitanud Euroopa Keskpangale teate, milles väitis, et see pank on rikkunud ELi õigust. Kaebuse esitaja oli seisukohal, et peab saama juurdepääsu dokumentidele, sest oli teatanud rikkumisest ja väitis, et panga tegevus kahjustab teda.

Ombudsman leidis, et Euroopa Keskpank võis mõistlikult eeldada, et asjaomased dokumendid on konfidentsiaalsed ja seadusega kaitstud. Asjaolust, et kaebuse esitaja võis olla väidetavast rikkumisest teatanud ja sellest mõjutatud, ei tulene, et oleks eriõigus saada juurdepääs asjaomastele dokumentidele.

Ombudsman järeldas, et Euroopa Keskpanga keeldumine andmast kaebuse esitajale juurdepääsu nõutud dokumentidele oli põhjendatud, ja lõpetas uurimise haldusomavoli leidmata.

Otsus juhtumi 1700/2020/OAM kohta, mis käsitles seda, kuidas Euroopa Komisjon menetles taotlust anda üldsuse juurdepääs õigusmärkusele Saksamaa konstitutsioonikohtu otsuse kohta, mis käsitleb Euroopa Keskpanka ja Euroopa Liidu Kohut

Kolmapäev | 27 jaanuar 2021

Juhtum hõlmas Euroopa Komisjoni keeldumist anda üldsusele juurdepääs oma õigustalituse märkusele Saksamaa konstitutsioonikohtu otsuse kohta, mis käsitleb üht Euroopa Keskpanga programmi ja seonduvat Euroopa Liidu Kohtu otsust. Dokumendile juurdepääsu keelamisel tugines komisjon vajadusele kaitsta liidu finants-, raha- või majanduspoliitikat ning samuti vajadusele kaitsta õigusnõustamist ja otsustusprotsessi.

Ombudsman kontrollis dokumenti ja leidis, et komisjoni hinnangus ei esinenud ilmset viga. Seetõttu lõpetas ombudsman juhtumi uurimise, tuvastamata haldusomavoli.

Saksamaa konstitutsioonikohtu otsus on enneolematu seoses võimalike tagajärgedega ELi õiguskorrale. Ombudsman tunnistab, et üldsuse kindlustunde tagamiseks on oluline teada, et komisjon hindab selliseid tagajärgi nõuetekohaselt ja tegutseb vajadusel vastavalt oma rollile aluslepingute täitmise järelevalvajana. Ombudsman on kindel, et komisjon jätkab üldsuse võimalikult üksikasjalikku teavitamist kõigist edaspidistest sammudest, mida ta kavatseb seoses kõnealuse kohtuotsusega teha.