• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Strateegia

Ametiaja strateegia

Euroopa Ombudsmani strateegia - „2019. aasta poole”

Ombudsmani institutsioon on kogu maailmas demokraatia ja õigusriigi sümbol. See on valitsuse ja riiklike haldusasutuste võimu sõltumatu kontrollija ning tavapärase kohtusüsteemi väline sõltumatu, ligipääsetav ja erapooletu institutsioon, mis lahendab kodanike kaebusi ja kaitseb nende õigusi.

Institutsioon asutati Euroopa Liidus 1992. aasta Maastrichti lepingu alusel, et suurendada ELi institutsioonide demokraatlikku legitiimsust. Asutamisega tunnistati ka, et neil institutsioonidel on liikmesriikide kodanike igapäevaelus üha suurem roll, mistõttu tuleb tagada, et nad ei kasutaks oma võimu ebaausalt, ebaõiglaselt või omavoliliselt.

Euroopa Ombudsmani institutsioon jõuab peagi oma kolmandasse aastakümnesse ja Euroopa Parlament osutas mulle seda au ja valis mind eelmisel aastal ombudsmaniks Jacob Södermani ja Nikiforos Diamandourose jälgedes.

Minu eelkäijad aitasid arendada ELi asutuste teadlikkust uuest institutsioonist. Tänu nende oskuslikkusele ja mõjule ning äärmiselt pädevate ja pühendunud töötajate toel parandati märkimisväärselt avaliku halduse tõhusust, läbipaistvust ja terviklust. Nad tagasid ka tuhandete selliste üksikisikute, kodanikuühiskonna liikmete ja ettevõtjate õiguskaitse, kellele ELi institutsioonid olid puudulikult teenuseid osutanud.

Minu praegune ülesanne ja soov on muuta Euroopa Ombudsman mõjukamaks, asjakohasemaks ja tõhusamaks. Strateegia, mis hõlmab ajavahemikku kuni 2019. aastani, on mõeldud just selleks ja põhineb kuudepikkusel dialoogil minu enda töötajatega, aga ka paljude kodanikuühiskonna ja ettevõtjate esindajate, ELi institutsioonide juhtide ja Euroopa Parlamendiga. Strateegia eesmärk on kasutada meie vahendeid läbimõeldult neis ELi avaliku halduse valdkondades, kus me suudame olla kõige tõhusamad.

Emily O'Reilly

November 2014

Lisateavet...