• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Ombudsman: eetika ja tegevus

Ombudsman: eetika ja käitumine

Emily O'Reilly kiitis 5. veebruaril 2015. aastal heaks ombudsmani käitumisjuhendi. See näitab, et ombudsman paneb suurt rõhku läbipaistvusele ja eetilise käitumisele. Ühtlasi kajastab see tema kindlat veendumust, et Euroopa institutsioonid suudavad kodanike usalduse tagasi võita üksnes siis, kui kodanikele osutatavad teenused on kasutajasõbralikud, usaldatavad ja läbipaistvad ning vastavad kõrgetele eestilistele standarditele.

Ombudsmani strateegias, mille esitasime tegevuskavas „Eesmärgid aastani 2019”, kohustusime toimida oma sõnade kohaselt ning kogu oma tegevuses täielikult kinni pidada aususe ja vastutuse põhimõttest. Selle kohustuse täitmise eesmärki teenivad materjalid, mis ombudsmani veebisaidil on paigutatud Eetika ja käitumise rubriiki.

Selles rubriigis on käitumisjuhend ja ombudsmani huvide deklaratsioon, aga ka teave lähetuste ja esinduskulude kohta. See teave, mida saab jälgida koos ombudsmani veebisaidi teistel lehtedel avaldatud teabega, annab hea ülevaate ombudsmani käitumisest ja vahendite kasutusest.

Lisateavet...

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007