• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Valimised

Euroopa ombudsmani valimise eest vastutab Euroopa Parlament. Valimismenetluse üksikasjad on sätestatud Euroopa Parlamendi kodukorras.

Täpsemat teavet Euroopa ombudsmani valimise kohta leiab Euroopa Parlamendi veebisaidilt: