• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Euroopa Ombudsmani visuaalne identiteet

Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Euroopa Ombudsmani visuaalne identiteet

27. septembril 2010 võeti kasutusele Euroopa Ombudsmani uus visuaalne identiteet.

Meie logo on visuaalne sümbol, mis peaks jõudma laia üldsuseni, peegeldades meie organisatsiooni identiteeti ja väärtusi. Logo peaks olema haarav, asjakohane ja meeldejääv.

Sinine ja kollane värv tuletavad meelde Euroopa Liidu lippu ning kõnelevad seega geograafilistest piiridest, milles me tegutseme. Ring sümboliseerib ühtsust ja üksmeelt.

Ringi sees olevad kahesuunalised nooled esindavad suhtlust ja dialoogi, mis on Euroopa Ombudsmani töö juures võtmetähtsusega. Kohakuti asetsevad nooled moodustavad võrdusmärgi, mis sümboliseerib võrdsust ja õiglust.

Logo on kavandatud nii, et see sobib mitmeks otstarbeks ning jätab alati dünaamilise ja positiivse mulje.

Euroopa Ombudsmani visuaalse identiteedi kujundas Studio Apeloig (http://www.apeloig.com) pärast 2008. aastal käivitatud hankemenetlust. Studio Apeloigi juht Philippe Apeloig on endine Louvre’i muuseumi kunstiline juht, ühingu International Society of Typographic Designers 2009. aasta Overalli auhinna laureaat.