• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Kättesaadavad keeled : 

Euroopa Ombudsman uurib Euroopa Liidu institutsioonide, asutuste, ametite ja agentuuride vastu esitatud haldusomavoli kaebusi. Ombudsmanile võib esitada kaebuse Euroopa Liidu kodanik, elanik või liikmesriigis registreeritud ettevõte või ühendus. Ombudsman pakub kiiret, paindlikku ja tasuta võimalust Euroopa Liidu haldusasutustega tekkinud probleemide lahendamiseks. Lisateave: www.ombudsman.europa.eu

Ajakirjanduse kontaktisik: pr Gundi Gadesmann, Meedia ja välissuhete talituse juhataja, tel +32 2 284 26 09, Twitter: @EUombudsman