• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Väljaanded

Kättesaadavad keeled :  es.de.en.fr.it
Network in Focus 2017
neljapäev, 9. november 2017. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  de.en.fr
Practical recommendations for public officials’ interaction with interest representatives
esmaspäev, 22. mai 2017. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Avalik konsultatsioon Euroopa Ombudsmani strateegia „2019. aasta poole“ üle: privaatsusteade
kolmapäev, 26. aprill 2017. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  en
Annual Management Plan 2017 - Operating Framework and Key Processes
neljapäev, 9. veebruar 2017. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  en
Annual Management Plan 2017
neljapäev, 9. veebruar 2017. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  es.de.en.fr.it
Network in Focus 2016
teisipäev, 8. november 2016. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Probleemid ELiga? Kes saabTeid aidata?
teisipäev, 8. märts 2016. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv.mk.tr.me.sr.is.sq
Euroopa hea halduse tava eeskiri
neljapäev, 25. veebruar 2016. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  es.de.en.fr.it.lt.nl.pl.pt.ro
The European Ombudsman - Good for business
kolmapäev, 10. veebruar 2016. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Hea haldus tegelikkuses: Euroopa Ombudsmani otsused aastal 2013
esmaspäev, 15. september 2014. a
Emily O'Reilly
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Teabeleht äriühingutele ja organisatsioonidele
teisipäev, 25. juuni 2013. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aasta aruanne 2012
esmaspäev, 11. veebruar 2013. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.hr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Ülevaade 2012
esmaspäev, 11. veebruar 2013. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  de.en.fr
The European Ombudsman’s guide to complaints
neljapäev, 19. aprill 2012. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Ülevaade 2011
esmaspäev, 13. veebruar 2012. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aasta aruanne 2011
esmaspäev, 13. veebruar 2012. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aasta aruanne 2010
esmaspäev, 14. veebruar 2011. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Ülevaade 2010
esmaspäev, 14. veebruar 2011. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aasta aruanne 2009
esmaspäev, 19. aprill 2010. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aasta aruanne 2008
teisipäev, 21. aprill 2009. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2007 Kokkuvõte ja statistika
esmaspäev, 10. märts 2008. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
2007. aasta aruanne
esmaspäev, 10. märts 2008. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2006
neljapäev, 22. veebruar 2007. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  bg.es.cs.da.de.et.el.en.fr.ga.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.ro.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2006 Kokkuvõte ja statistika
neljapäev, 22. veebruar 2007. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2005
esmaspäev, 13. märts 2006. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2005 Kokkuvõte ja statistika
esmaspäev, 13. märts 2006. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2004 Täitmise kokkuvõte ja statistika
teisipäev, 8. märts 2005. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2004
teisipäev, 8. märts 2005. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  es.cs.da.de.et.el.en.fr.it.lv.lt.hu.mt.nl.pl.pt.sk.sl.fi.sv
Aastaaruanne 2003 : täitmise kokkuvõte ja statistika
reede, 9. aprill 2004. a
P. Nikiforos Diamandouros
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni
Kättesaadavad keeled :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Kättesaadavad keeled :  es.da.de.el.en.fr.it.nl.pt.fi.sv
Annual report 1995
esmaspäev, 22. aprill 1996. a
Jacob SÖDERMAN
Sirvi selle väljaande HTML-versiooni