• Esitada kaebuse
  • Paluda teavet
60th Rome Treaty anniversaryTeie Euroopa - Euroopa Liidu ja liikmesriikide avalike võrguteenuste portaal

Infograafika aastal 2017

Euroopa Ombudsmani ettepanekute järgimine 2015. aastal
Euroopa Ombudsmani 2016. aastal lõpetatud juhtumite uurimise kestus
Euroopa Ombudsmani 2016. aastal lõpetatud uurimiste tulemused
Euroopa Ombudsmani uurimiste arv läbi aastate
Euroopa Ombudsmani poolt 2016. aastal haldusomavoli tuvastamisega lõppenud uurimiste tulemused
Euroopa Ombudsmani tegevus 2016. aastal saadud kaebuste lahendamisel
Euroopa Ombudsmani 2016. aastal lõpetatud uurimiste teemad
Euroopa Ombudsmani 2016. aastal uuritud institutsioonid
Kaebuste arv 2003–2016
Euroopa Ombudsmani 2016. aastal registreeritud kaebused ja algatatud uurimised kaebuste päritoluriikide kaupa
Strateegiline töö 2016. aastal
Nõuanded, kaebused ja uurimised aastal 2016
Teistele institutsioonidele ja organitele edastatud kaebused või nende poole pöördumise soovitused 2016. aastal
Meediakajastus
The European Ombudsman and you - How it works