Kas teil on kaebus
ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Aastaaruanne

Siin on aastaaruanded ehk ülevaated eelmise aasta tegevusest.

Kuvatakse 1–10 kokku 57 tulemusest

Aastaaruanne 2017

Neljapäev | 17 mai 2018

Sissejuhatus Euroopa Ombudsman Emily O’Reilly Mul on suur rõõm esitleda 2017. aasta aruannet. Taas oli väga teguderohke ja viljakas aasta ning paljudes olulistes valdkondades saavutasime häid tulemusi kõigi inimeste jaoks, keda me teenime. Jällegi on meie tööle palju kaasa aidanud Euroopa Parlamendi tugi ja ELi institutsioonide, organite ja asutuste osavõtlik koostöö. Nõukogu aruandekohustust uuri...

Aastaaruanne 2016

Teisipäev | 16 mai 2017

Sissejuhatus Euroopa ombudsman Emily O’Reilly Mul on hea meel esitleda meie 2016. aasta aruannet. ELi jaoks oli tegemist rahutu aastaga ja probleemid kestavad. Tööhõivekriis, jätkuv rändekriis, Ühendkuningriigi otsus liidust lahkuda ning mure seoses sellega, kuidas mõjutab Euroopat Ameerika Ühendriikide uus valitsus, sunnivad meid kõiki veelgi rohkem pingutama selle nimel, et ELi institutsioonid m...

Aastaaruanne 2015

Teisipäev | 03 mai 2016

Sissejuhatus Mul on hea meel esitleda Teile 2015. aasta aruannet. 2015. aasta oli Euroopa Ombudsmani büroo jaoks eriline, sest tähistasime 20. tegutsemisaastat. Alates 1995. aastast on büroole laekunud 48 840 kaebust. Sõltumatus ja erapooletus on põhimõtted, mida ombudsmani büroo on järginud algusest peale ning mis andsid kiiresti büroole praeguse tunnustuse. Olen uhke, et saan seda traditsiooni j...

Aastaaruanne 2014

Esmaspäev | 16 veebruar 2015

Sissejuhatus Mul on hea meel esitleda Teile 2014. aasta aruannet. See oli Euroopa Ombudsmani jaoks väga tulemuslik aasta, sest asusime rakendama uut strateegiat 2019. aasta poole, pöörates suuremat tähelepanu Euroopa Liidu avaliku halduse strateegiaküsimustele, mis mõjutavad miljoneid eurooplasi. Ombudsmani institutsiooni nähtavamaks ja otstarbekamaks muutmisega loodame suurendada Euroopa Liidu in...