Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Euroopa Komisjoni keeldumine anda üldsusele juurdepääsu dokumentidele, mis käsitlevad kasutatud toiduõli päritolu ja kogust, millest teatati Euroopa Komisjonile kõigi taastuvenergia direktiivi kohaste biokütuste kestlikkuse vabatahtlike sertifitseerimissüsteemide kaudu