Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Твърдение за липса на отговор от страна на Европейската агенция за гранична и брегова охрана (Frontex) на жалба във връзка с две процедури за подбор на служители на граничната и бреговата охрана