Kas teil on kaebus ELi institutsiooni või asutuse kohta?

Ombudsmani meeskond

Et tagada, et asutus käsitleb kaebusi nõuetekohaselt kõigis 24 aluslepingu keeles, ja et teadvustada üldsusele, kuidas aidata inimesi ja organisatsioone, on ombudsmanil pädevad ja mitmekeelsed töötajad. Otsige meie töötajaid valdkonna järgi või vaadake meie büroo organisatsiooniskeemi.

Euroopa ombudsman

Euroopa ombudsmani kabinet

Ombudsmani kantselei töötajad alluvad vahetult ombudsmanile, töötades tema otsese juhtimise all. Kantselei nõustab ja abistab ombudsmani, aidates tagada tema visiooni, strateegia ja eesmärkide täitmise.
Kõik kantselei töötajad võivad vajaduse korral saata ombudsmani tööreisidel ning aidata ettenähtud korras koostada kõnesid, ettekandeid või aruandeid.
 • AidanO'Sullivan
  Kabineti juhataja
  Aidan O'Sullivan vastutab üldiselt ombudsmani strateegia, institutsioonidevaheliste suhete (sh Euroopa Parlamendiga suhtlemise) ja kabineti töö korraldamise eest. Ta teeb peasekretariaadiga koostööd strateegia rakendamise tagamiseks ning nõustab ombudsmani kommunikatsiooni ja teavitustegevuse vallas.
 • SilviaBartolucci
  Poliitikaassistent
  Vastutab igapäevase suhtlemise eest Euroopa Parlamendiga, sealhulgas petitsioonikomisjoniga. Abistab Euroopa Ombudsmani strateegia institutsiooni elluviimisel ning infotundide ettevalmistamisel.
 • FrederikHafen
  Poliitikanõunik
  Ta annab ombudsmanile nõu poliitikaarengute, välisstrateegia ja suhete kohta Euroopa Parlamendiga. Ta vastutab poliitikaülevaadete ja kõnede koordineerimise eest.
 • MeganKillian
  Ombudsmani abi
  Vastutab ombudsmani tegevuskava, tööreiside ja kohtumiste korraldamise eest; haldab ombudsmanile tulevaid kirju ja kutseid, haldab büroo digiarhiivi. Vastutab määratud jooksvate haldusülesannete täitmise eest.

Peasekretariaat

Peasekretariaadi ülesanne on büroo töö üldjuhtimine ning ombudsmani strateegia üldine koordineerimine ja elluviimine.
 • CesiraD'Aniello
  Peasekretär
 • ChristopheBauer
  Assistent – Juhtumite menetlemine
 • CarolineMoen
  Peasekretäri assistent
 • MurielleRichardson
  Verwalter

Uurimiste direktoraat

Uurimiste direktoraat, kuhu kuulub üks juhtumite käsitlemise osakond (vt allpool), vastutab ameti põhitegevuse eest, milleks on ELi institutsioonide, organite ja asutuste võimalike haldusomavoli juhtumite uurimine ja heade haldustavade edendamine.
 • RositaHickey
  Uurimiste direktor
 • MartaHirsch-Ziembińska
  Peanõunik hartale vastavuse küsimustes
 • FergalÓ Regan
  Õiguse peaekspert
 • PeterDyrberg
  Uurimis- ja protsessiekspert
 • TanjaEhnert
  Juhtumiuurija
 • MichaelaGehring
  Juhtumiuurija
 • DorienLaermans
  Juhtumiuurija
 • AngelaMarcos Figueruelo
  Õigusametnik
 • OanaMarin
  Uurimisametnik
 • ErikaMurányi
  Haldusassistent
 • KoenRoovers
  Juhtumiuurija
 • MarkusSpoerer
  Uurimisametnik
 • ValentinaStoeva
  Uurimisametnik
 • LeticiaDiez Sanchez
  Uurimispraktikant
 • MihaiIoachimescu-Voinea
  Uurimispraktikant
 • GabrielSchmidlechner
  Uurimispraktikant
 • Anna BarbaraZejc
  Uurimispraktikant

Juhtumite käsitlemise osakond

 • TinaNilsson
  Juhtumite käsitlemise osakonna juhataja
 • VieriBiondi
  Uurimisametnik
 • PeterBonnor
  Peajurist
 • SilviaFuller
  Uurimisametnik
 • NicholasHernanz
  Juhtumiuurija
 • Diesmerde Jonge
  Juhtumiuurija
 • PatriciaLópez Martín
  Õigusametnik
 • JeanLusweti
  Juhtumimenetluse assistent
 • TerezaMandjukova
  Juhtumiuurija
 • LauraMassocchi
  Juhtumiuurija
 • MariaMoustakali
  Juhtumiuurija
 • JosefNejedlý
  Õigusametnik
 • EijaSalonen
  Õigusametnik
 • KonstantinosTsaklidis
  Juhtumiuurija
 • CatherineVaudé
  Haldusassistent
 • FrancescaAbbo
  Uurimispraktikant
 • ShariHinds
  Uurimispraktikant
 • SarahKristoffersen
  Uurimispraktikant

Teabetalitus

Teabetalituse ülesanne on teavitada avalikkust, peamisi sihtrühmi ja muid sidusrühmi ombudsmani uurimistest ja strateegilisest tegevusest ning tema osalemisest asjakohastes Euroopa Liidu aruteludes ja poliitika kujundamises.
Talitus vastutab üldise strateegilise teabevahetuse eest, näiteks Euroopa ombudsmanide võrgustiku koordineerimise eest.
 • GundiGadesmann
  Kommunikatsioonijuht
 • HelenaBuhl
  Kommunikatsiooni assistent
 • SylvieDebout
  Väljaannete assistent
 • HonorMahony
  Meedia ja teavitustegevuse ametnik
 • CarolinaMarín Vargas
  Kommunikatsiooni assistent
 • RichardMore O'Ferrall
  Teabevahetusstrateegia koordinaator
 • EnricoPortelli
  Digitaalse side rühmajuht
 • MarinaRamazanova
  Kommunikatsiooni assistent
 • ChristelleTherouse
  Kommunikatsiooni assistent
 • RaülJiménez Icart
  Praktikant

Personali-, haldus- ja eelarvetalitus lehekülje ülaosas

Personali-, haldus- ja eelarvetalitus vastutab järgmiste valdkondade eest: personalihaldus ja personali heaolu, talitluspidevus ja ohutus, eelarve- ja finantsküsimused, ameti hooned, sisseseade ja logistikatugi, dokumentide haldamine ja arhiivimine, info- ja sidetehnoloogiad (IKT) ning kogu juhtumite käsitlemisega seotud operatiivtugi.
 • AlessandroDel Bon
  Personali-, haldus- ja eelarvetalituse juhataja
 • SéverineBeyer
  Dokumendihalduse assistent
 • Bruno AlexandreBismarque-Alcântara
  Haldusassistent
 • EvelyneCoudière
  Haldusassistent
 • AnaGaspar
  Dokumendihalduse assistent
 • IngaJasmontaitė
  Haldusassistent
 • OualibaMakhloufia
  Dokumendihalduse ametnik – teabevabaduse valdkond
 • MichaelWeiskorn
  Dokumendihalduse assistent – teabevabaduse valdkond
 • CarolineZinck
  Dokumendihalduse assistent

Eelarvetalitus

 • VéroniqueVandaele
  Eelarvetalituse juhataja
 • CindyGiannakis
  Talituse juhataja sekretär-abi – finantstehniline abi
 • ZygmuntHrehorowicz
  Finantsassistent
 • EmeseSzentes
  Finantsassistent

Personalitalitus

 • ZinaAssimakopoulou
  Personalitalituse juhataja
 • RachelDoell
  Personalijuhi assistent
 • HenriFinckbohner
  Juht - haldustugi
 • GiovannaFragapane
  Koolituskoordineerija
 • MarjorieFuchs
  Verwalter
 • IsgouhiKrikorian
  Personalijuhi assistent
 • StéphanieMaraj
  Personalijuhi assistent
 • FrancescaPavesi
  Verwalter
 • GabrielleSheridan
  Personalijuhi assistent
 • FéliciaVoltzenlogel
  Personalijuhi assistent

Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektor

 • Marc KamranAmir-Tahmasseb
  Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia sektori juhataja
 • KevinCrespo
  Infotehnoloogia tugi
 • MassimoEzzy
  Infotehnoloogia spetsialist – süsteemi arendaja
 • GaëlLambert
  Infotehnoloogia spetsialist – LSA

Andmekaitseametnik

 • FrancescaPavesi
  Andmekaitseametnik
 • NicholasHernanz
  Andmekaitseametniku asetäitja

Läbipaistvuse tagamise ametnik

 • TerezaMandjukova
  Läbipaistvuse ametnik
 • EijaSalonen
  Läbipaistvuse aseametnik